Inname openbaar domein

Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden om op eender welke wijze het openbaar domein in te nemen voor privédoeleinden.

Bijvoorbeeld:

 • als je bouwt of verbouwt neem je soms een deel van de openbare weg of openbaar domein in om een container, een steiger, een bouwkraan, ... te plaatsen;
 • ook als je verhuist en de verhuiswagen (eventueel met lift) zou hinder kunnen veroorzaken voor doorgaand verkeer, vraag je een toelating aan het stadsbestuur, om problemen te vermijden;
 • je organiseert een straatfeest met de buurtbewoners en je wil een tent plaatsen op openbaar domein;

Procedure

 • Je vult het online aanvraagformulier volledig en correct online in via deze link in,  minstens 14 dagen op voorhand. Die termijn is nodig omdat je aanvraag op het eerstkomende schepencollege dient goedgekeurd te worden. Doe je je aanvraag bijvoorbeeld maandagnamiddag, dan kan het pas op het schepencollege van de maandag nadien goedgekeurd worden.
  Indien het online aanvragen niet zo goed lukt, kan je altijd een afspraak maken aan het loket en helpen je we graag even op weg.
 • Jouw aanvraag wordt in detail bekeken door de Technische Dienst.
 • Indien jouw aanvraag positief wordt bevonden door de Technische Dienst wordt ze op de eerstkomende agenda van het schepencollege geplaatst, ter goedkeuring.
 • Je krijgt bericht van de Technische Dienst of je aanvraag door het schepencollege is goedgekeurd of niet. Bij goedkeuring maakt de Technische Dienst de vergunning op.
 • Na uitvoering van de werken bezorgt de dienst Financiën je de factuur voor de belasting op inname van het openbaar domein.

Meebrengen

Je vraagt een toelating aan voor inname van openbaar domein, door een mailtje te sturen naar de Technische Dienst, met volgende documenten:

 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier,
 • schets of foto waarop de locatie van de inname duidelijk aangeduid is, met afmetingen.

Regelgeving

Politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast (GAS-Reglement).

Belastingreglement aangaande de inname van openbaar domein.

Cover belastingreglement inname openbaar domein