Bouwen en huisvesting

De Vlaamse Overheid organiseert de ruimtelijke ordening. Met een groot aantal regels wordt de ruimte volgens een plan ingericht.
Het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid heeft dan ook de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte,
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie),
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid.

Ruimtelijke ordening gaat dus over de regels die het gebruik van de ruimte voor wonen, transport, industrie, recreatie, natuur, … vastleggen en houdt dan ook vaak verband met aspecten zoals milieu, economie, landbouw, mobiliteit, … 

Voor de burger blijft de dienst Omgeving van het stadsbestuur het eerste aanspreekpunt wat betreft de ruimtelijke ordening.

Sinds 1 april 2017 zijn het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen samen opgenomen in het Departement Omgeving. Ook onze stadsdienst ‘Ruimtelijke Ordening’ staat sindsdien gekend als ‘dienst Omgeving’.