Adviesraad voor personen met een handicap

Algemene werking

De algemene doelstelling van de raad is het organiseren van het lokale overleg tussen diverse verenigingen in verband met het gehandicaptenbeleid. Onder de taken van de raad horen onder meer:

  • het inventariseren van informatie over de situatie van de personen met een handicap in de stad;
  • het bespreken van knelpunten en initiatieven die welzijnsbevorderend zijn;
  • het bevorderen van overleg, samenspraak en samenwerking tussen de belanghebbende partners;
  • het adviseren van het stadsbestuur, zowel op eigen initiatief als op vraag van het bestuur.

De adviesraad voor personen met een handicap organiseert om de 2 jaren Twinsporten; een dag voor en door personen met een handicap. Het jaar waarin geen Twinsporten plaatsvinden wordt de Twinquiz georganiseerd, waarbij ook de King en Queen Twinsporten voor het volgende jaar worden verkozen. Elke jaar in april wordt er ook een 'Twinquiz for specials' georganiseerd, voor alle Halenaren.

Samenstelling

De huidige raad voor personen met een handicap is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen die zich inzetten voor gehandicapten en geïnteresseerden/deskundigen op het gebied van gehandicaptenzorg. Ook de schepen van welzijn maakt deel uit van de raad.

Voorzitter
Liesbeth Wuestenberghs

Secretaris
Nele Vanderheyden, medewerker dienst Welzijn

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Bestuursleden (11)
Dhr. Beckx-Clemens, Agnes Bruyninckx, Godelieve Gacoms, Pierre Hansen, André Janssen, Christiane Pelsers, Els Pieraerts, Paul Truyers, Adelain Vandendijck, Lut Vandevenne en Joanna Van Suetendael.

Raadsleden
De raadsleden zijn vertegenwoordigers van de volgende Halense verenigingen voor personen met een handicap: KVG Halen, MIVAL Halen, Ziekenzorg Halen, Ziekenzorg Loksbergen, Ziekenzorg Zelem en Ziekenzorg Zelk.

Vergaderingen

De adviesraad voor personen met een handicap komt 6 keer per jaar samen, op een dinsdag.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor mensen met een fysieke beperking, heb je expertise in relevante thema’s en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond maatregelen voor personen met een handicap in onze stad? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de adviesraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de dienst Welzijn.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De dienst Welzijn neemt dan na 1 maart contact met je op.