Ontwikkelingsprojecten

De GROS en de stad Halen ondersteunen verschillende projecten in het Zuiden of andere ontwikkelingslocaties, waarvoor ook enkele Halense ontwikkelingswerk(st)ers zich volop inzetten.

Kirundo BurundiBananentrossen

In 1993 werd in Burundi een eerste labo opgericht om bananenplanten te kweken, die bestand zijn tegen ziekten en sneller vruchten voortbrengen. Teruggekeerde oorlogsvluchtelingen ontvingen bananenplanten om hun leven zelf terug in handen te kunnen nemen. Op die manier konden mensen overleven.
In november 2010 werd de ziekte BXW (Banana Xanthomonas Wilt) in de bananen aangetroffen. De bananencultuur in Burundi is zeer belangrijk. Zij betekent 45 % van de levensmiddelen en telt voor 30 % mee in het inkomen van de boeren. De impact van BXW is dan ook zeer ernstig voor de economie en de gezinnen.
Het doel van het project van Marie-Louise Ramaekers mag duidelijk zijn. Haar project is actief in Bujumbura en wil de ziekte volledig terugdrijven. Dankzij haar serres en demonstratievelden wordt nu opleiding aan de plaatselijke bevolking gegeven, zodat zij ziektevrije planten kunnen voortbrengen. Nadien worden de landbouwers begeleid om de planten (en de bananen) op de juiste manier naar hun einddoel te brengen.

Contact
Marie-Louise Ramaekers - De Coster
E ramdecosterml@hotmail.be

VZW SamenKinderen in Afrika

Deze vzw ondersteunt het Norsa-project in Wellington. Dat project wil kinderen (en hun familie) meer kansen geven op een betere toekomst door:

  • de opvang van kinderen in een dagcentrum. Hier krijgen ze eten en worden voorbereid op de lagere school,
  • soep- en maaltijdbedeling voor kinderen en volwassenen,
  • naschoolse huiswerkbegeleiding,
  • speelpleinwerking waar de kinderen terecht kunnen voor sport en spel.

Tot slot is er een computercentrum, een voetbalteam en zijn er pleeghuizen in townships voor weeskinderen.

Contact
Erik Verhoeven
E greetenerik@gmail.com

Huize SjaloomSpelende kinderen @ Burundi

Door de situatie in Burundi moest Marguerite Barankitse in 2015 samen met duizenden Burundezen vluchten. Zij heeft toen Huize Sjaloom opgericht in Rwanda, waar zij nu werkt voor zo’n 200.000 vluchtelingen, waarvan 30.000 kinderen en jongeren in het kamp van Mahama.
Ze helpt de vluchtelingen de hoop bewaren op een betere wereld. Ze probeert hen vertrouwen te geven en mogelijkheden te bieden om op een waardige manier te leven. Ze vindt dat de jongeren de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
Zo zijn er nu een naaiatelier, een bibliotheek, een cybercafé en een leercentrum geopend.

Contact
Annie Claeskens
E annieclaeskens@hotmail.com

Welzijnsschakel ‘t Opstapje

't Opstapje in Zelem wil in de eerste plaats een ontmoetingsplek zijn, waar je  terecht kan voor een tas koffie of voor gratis goederen.  Er is ook een sociale tweehandswinkel. Daarnaast bieden zij vormingen en crea momenten aan en organiseren zij uitstappen in Vlaanderen aan een sociaal tarief (Rap op Stap). Hun doel is de armoede hier bestrijden. ‘t Opstapje is open op dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. 

Contact

Stationsstraat 27
3545 Halen

Foto van t Opstapje in Zelem

 

Vzw Teranga SenegalMateriaalbedeling

Dit project is gesitueerd in Sabouya. Het ondersteunt de inwoners van dit dorp door voedsel- en materiaalbedeling, het bouwen van huizen en omheiningen, het aanleggen van tuintjes, …
Tot slot steunen zij ook de plaatselijke school en stimuleren ze lokale handel.

Contact
Jenny Van Eylen
E jenny.vaneylen@skynet.be

Project van Philip Dickmans in BraziliëOlodum uit Brazilië

Het bekendste project is waarschijnlijk dat van bisschop Philip Dickmans. Zijn project 'Klavertje vier', is gericht op 4 pijlers: muziek, theater, sport en recyclage. Ze werken in Brazilië aan talentontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wil dit project erover waken dat de kinderen goede opvang genieten buiten de schooluren en heeft het ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie.

Contact
Sandra Schots
E sandraschots@hotmail.com

11.11.11Logo 11.11.11.-2018

Ieder jaar weer, bij het vallen van de bladeren, in de buurt van de herdenking van Wapenstilstand, vestigt de organisatie 11.11.11 terecht onze aandacht op aspecten in de samenleving die onszelf echt beroeren.
Omdat solidariteit met ontwikkelingslanden nodig blijft, organiseert de stad Halen ook een omhaling ten voordele van de 11.11.11.-campagne

Contactinformatie