Ontwikkelingsprojecten

De GROS en de stad Halen ondersteunen verschillende projecten in het Zuiden of andere ontwikkelingslocaties, waarvoor ook enkele Halense ontwikkelingswerk(st)ers zich volop inzetten.

Kirundo BurundiBananentrossen

In 1993 werd in Burundi een eerste labo opgericht om bananenplanten te kweken, die bestand zijn tegen ziekten en die sneller vruchten voortbrengen. Teruggekeerde oorlogsvluchtelingen ontvingen bananenplanten om hun leven zelf terug in handen te kunnen nemen. Op die manier konden mensen overleven.
In november 2010 werd de ziekte BXW (oftewel Banana Xanthomonas Wilt) aangetroffen in de bananen. De bananencultuur in Burundi is zeer belangrijk. Zij betekent 45 % van de levensmiddelen en telt voor 30 % mee met het inkomen van de boeren. De impact van BXW is zeer ernstig voor de economie en de gezinnen.
Het doel van het project van Marie-Louise Ramaekers mag duidelijk zijn. Haar project is actief in Bujumbura en wil de ziekte volledig terugdrijven. Door het oprichten van serres en demonstratievelden wordt opleiding gegeven aan de plaatselijke bevolking, zodat zij ziektevrije planten kunnen voortbrengen. Nadien worden de landbouwers begeleid om de planten (en de bananen) op de juiste manier naar hun einddoel te brengen.

Contact
Marie-Louise Ramaekers - De Coster
E ramdecosterml@hotmail.be

Vzw SamenKinderen in Afrika

Deze vzw ondersteund het Norsa-project in Wellington. Het project wil kinderen (en hun familie) meer kansen geven op een beter toekomst door:

  • het opvangen van kinderen in een dagcentrum. Hier krijgen ze eten en worden ze voorbereid op de lagere school,
  • soep- en maaltijdbedeling voor kinderen en volwassenen,
  • naschoolse huiswerkbegeleiding,
  • speelpleinwerking, waar de kinderen terecht kunnen voor sport en spel.

Tot slot is er een computercentrum, een voetbalteam en zijn er pleeghuizen in townships, waar weeskinderen terecht kunnen.

Contact
Erik Verhoeven
E greetenerik@gmail.com

Klein Seminarie St. KizitoVarkens

Dit schooltje heeft twee lopende projecten. Het ene bestaat uit de aankoop van enkele varkens en het opbouwen van stallen. De leerlingen helpen dit te onderhouden en staan in voor de verzorging van de varkens. Een deel van de varkens kan dan worden verkocht. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om het studiegeld te betalen van de kinderen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om naar school te gaan en om materialen aan te kopen. Een ander deel van de varkens wordt geslacht voor eigen gebruik.
Het tweede project voorziet dat de leerlingen zoete aardappelen kunnen planten, om voldoende in hun eigen levensmiddelen te voorzien en als voedsel voor de varkens.

Contact
Annie Claeskens
E annieclaeskens@hotmail.com

Huize SjaloomSpelende kinderen @ Burundi

Door de situatie in Burundi moest Marguerite Barankitse in 2015 vluchten uit Burundi samen met duizenden Burundezen. Zij heeft toen Huize Sjaloom opgericht in Rwanda, waar zij nu werkt voor zo’n 200.000 vluchtelingen, waarvan 30.000 kinderen en jongeren in het kamp van Mahama.
Ze helpt de vluchtelingen de hoop bewaren op een betere wereld. Ze probeert hen vertrouwen te geven en mogelijkheden te bieden om op een waardige manier te leven. Ze vindt dat de jongeren de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
Zo zijn er nu een naaiatelier, een bibliotheek, een cybercafé en een leercentrum geopend.

Contact
Annie Claeskens
E annieclaeskens@hotmail.com

Welzijnsschakel ‘t Opstapje

In dit ‘doorgeefpunt’ in de Stationsstraat kan iedereen spullen, speelgoed of kledij binnenbrengen. Mensen die het financieel moeilijker hebben of vluchtelingen kunnen deze spullen gratis komen afhalen. Het doorgeefpunt werkt nauw samen met de GROS en Welzijnsschakels Limburg. Daarnaast biedt het doorgeefpunt enkele activiteiten aan tegen voordelige prijzen.

Contact
Filip Zwerts
E zwerts-filip@hotmail.com

Vzw Teranga SenegalMateriaalbedeling

Dit project is gesitueerd in Sabouya. Het project ondersteunt de inwoners van dit dorp door voedsel- en materiaalbedeling, het bouwen van huizen en omheiningen, het aanleggen van tuintjes, …
Tot slot steunen zij ook de plaatselijke school en stimuleren ze lokale handel.

Contact
Jenny Van Eylen
E jenny.vaneylen@skynet.be

Vzw Casa Jatobá

Casa Jatobá ondersteund de NGO Campinho de Mattheus in Brazilië. Deze NGO ondersteund leerkrachten en leerlingen met een mentale beperking. In de namiddag (als er geen school is) kunnen de leerlingen bij de NGO terecht voor workshops (bakkerij, tuinbeheer, …) in de hoop deze jongeren zo een betere kans te geven op de arbeidsmarkt.

Contact
Kris Mantels
E krismantels@gmail.com

Project van Philip Dickmans in BraziliëOlodum uit Brazilië

Het bekendste project is waarschijnlijk dat van bisschop Philip Dickmans. Zijn project 'Klavertje vier', is gericht op 4 pijlers: muziek, theater, sport en recyclage. Ze werken in Brazilië aan talentontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wil dit project erover waken dat de kinderen goede opvang genieten buiten de schooluren en heeft het ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie.

Contact
Sandra Schots
E sandraschots@hotmail.com

11.11.11Logo 11.11.11.-2018

Ieder jaar weer, bij het vallen van de bladeren, in de buurt van de herdenking van Wapenstilstand, vestigt de organisatie 11.11.11 terecht onze aandacht op aspecten in de samenleving die onszelf echt beroeren.
Omdat solidariteit met ontwikkelingslanden nodig blijft, organiseert de stad Halen ook een omhaling ten voordele van de 11.11.11. Campagne.
Te midden van dat harde discours brengt 11.11.11 met deze campagne een warme boodschap.


Contactinformatie