Huisstijl en logo

Een nieuwe huisstijl voor Halen

Sinds begin 2018 heeft Halen een nieuwe huisstijl. De invoering van een nieuwe huisstijl is een belangrijk proces voor een stad of gemeente. De creatie van een nieuw logo, het uitdenken van een baseline (slagzin) en het uitwerken van uniform ogende huisstijldocumenten betekent afstappen van het jarenlang gebruik van het wapenschild als beeldmerk voor de stad.

Een huisstijl is op het eerste gezicht een visuele presentatie van een organisatie op allerlei communicatiemiddelen. Denk aan brieven, enveloppen, brochures, affiches, enzovoort. Het woord zegt het zelf: de stijl van een ‘huis’. Huisstijl wordt in het vakjargon ook vaak ‘corporate identity’ genoemd en gaat eigenlijk verder dan puur visuele zaken. We hebben het dan ook over de manier van communiceren.
Een nieuwe huisstijl is een soort van visitekaartje, waarmee herkenning en erkenning wordt nagestreefd bij alle doelgroepen van de stad Halen.

Bij de uitwerking van een nieuwe huisstijl werd vertrokken van de identiteit, de eigenheid van de stad Halen. Waarmee associëren we Halen? Hoe wil de stad zich profileren?

Waarom een nieuwe huisstijl?

De stad Halen gebruikte tot dusver het wapenschild als logo. Het wapenschild is een mooie oude traditie die we zullen behouden voor officiële documenten, zoals bijvoorbeeld het trouwboekje, maar het was tijd om Halen in een hedendaags kleedje te steken.

Een stad die volop in beweging is en zich wil profileren als dynamisch en transparant heeft nood aan een eigentijdse huisstijl. De stad Halen hecht veel belang aan goede en duidelijke communicatie naar haar inwoners en bezoekers. Dit kunnen we nog optimaliseren door het gebruik van een zeer herkenbare en typerende huisstijl.

De nieuwe huisstijl dient om de stad een karakteristiek gezicht te geven, een eigen identiteit. Alle gemeentelijke diensten en adviesraden passen de nieuwe huisstijl toe. Hij is ook opgenomen in de communicatie van de Klapstoel, de school, de bibliotheek, ...

Karakter en associaties

Bij de uitwerking van de huisstijl zijn we vertrokken van het imago dat de stad Halen zich wenst toe te eigenen en wil uitdragen. Daarnaast diende de uitstraling van het logo eigentijds, stijlvol en eenvoudig zijn.

Het imago van een stad wordt gebaseerd op zijn onderscheidende kenmerken. Met wat associëren we Halen het meest?
WATER.

Water heeft een belangrijke rol gespeeld in het verleden (overslagplaats) maar drukt tot op vandaag zijn stempel op het karakter van de stad door de rivieren, de waterbronnen en niet te ontkennen de wateroverlast.
Water is onlosmakelijk verbonden met Halen.

Water als onderscheidend karakter

Bij het ontwerpen van het logo zijn we dus vertrokken vanuit deze gedachte. Water moest niet noodzakelijk als vormelijk element terugkomen in het beeldmerk of ook niet als woord in de baseline. Het geheel moest water uitademen.

We zijn gekomen tot een optimale vertaling van het gevoel dat Halen als stad wil opwekken en de boodschap die Halen wil uitdragen. De nieuwe huisstijl activeert herkenbaarheid en legt een rechtstreeks verband met de gewenste associaties.
Eigenschappen van water: transparant, zuiverend, verbindend.

Halen - Een vloeiend verhaal

Logo stad Halen

Vloeiend: stromend, elegant, dynamisch.
Verhaal: stad met een verleden; een stad waar mensen blijven en hun eigen verhaal schrijven.
Blauw: kleur van water.

De vloeiende h

Het logo is meteen ook de oorsprong van het belangrijkste stijlkenmerk dat de nieuwe huisstijl typeert: de vloeiende h. De blauwe vloeiende lijn van het logo zal je, geheel of gedeeltelijk en in diverse kleuren, zien terugkomen in alle communicatie van de stad.

Logo stad Halen - vloeiende h Logo stad Halen - sliert Logo stad Halen - sliert 

Contactinformatie