Infoblad, 't Klapke en Wattedoen?!

Wanneer verschijnen het infoblad ? 

Het infoblad verschijnt vier keer per jaar en komt bij elke inwoner van Halen in de bus terecht in de loop van de maanden januari, april, juli en oktober.

Wanneer verschijnen Wattedoen?! en 't Klapke?

 't Klapke en Wattedoen?!  verschijnen twee keer per jaar, in maart en augustus. 

Wie werkt er aan mee?

Het infoblad wordt samengesteld door de verschillende stadsdiensten, in samenwerking met de politie, brandweer en externe partners van de stad Halen, ... 
Je vindt er alle nuttige info in terug over wonen en leven, burgerzaken, vrije tijd, openbare werken, milieu, ... voor de komende 3 maanden. 
Achteraan het infoblad kan je de activiteitenkalender raadplegen. Hierin staan alle activiteiten van de Halense verenigingen en stadsdiensten opgesomd die plaatsvinden binnen de 3 maanden na het verschijnen van het infoblad. 

't Klapke en Wattedoen?!  is een uitgave van de  het Lokaal Dienstencentrum en afdeling Vrije Tijd in samenwerking met het stadsbestuur van Halen. Je vindt er nuttige tips en info in terug over alledaagse zaken waarmee je in je alledaagse leven te maken krijgt, maar ook een overzicht of terugblik op de vele activiteiten die in LDC De Klapstoel of daarbuiten worden georganiseerd. 

Digitale versie

Je kan de digitale versie op deze pagina raadplegen, door te klikken op de naam, rechts op deze pagina, in de blok 'Nuttige documenten'. 
Hier vind je telkens de meest recente versie van zowel het infoblad, Watedoen?! als 't Klapke.

Boekje niet ontvangen?

Heb je  geen infoblad Wattedoen?! of 't Klapke ontvangen in de bus? Laat het ons even weten! Mail of bel naar de dienst communicatie of maak een melding via deze website:

IK HEB GEEN INFOBLAD OF SENIORENGAZETJE IN DE BUS ONTVANGEN