Infoblad en 't Klapke

 

Wanneer verschijnen het infoblad en 't Klapke?

Zowel het infoblad als 't Klapke verschijnen 4x per jaar en komen bij elke inwoner van Halen in de bus terecht in de loop van de maanden januari, april, juli en oktober.

Wie werkt er aan mee?

Het infoblad wordt samengesteld door de verschillende stadsdiensten, verenigingen, adviesraden, de politie en brandweer, de provincie Limburg, externe partners van de stad Halen, ... 
Je vindt er alle nuttige info in terug over wonen en leven, burgerzaken, vrije tijd, openbare werken, milieu, ... voor de komende 3 maanden. 
Achteraan het infoblad kan je de activiteitenkalender raadplegen. Hierin staan alle activiteiten van de Halense verenigingen en stadsdiensten opgesomd die plaatsvinden binnen de 3 maanden na het verschijnen van het infoblad. 

't Klapke is een uitgave van de Seniorenraad in samenwerking met het stadsbestuur van Halen. Je vindt er nuttige tips en info in terug over alledaagse zaken waarmee je als senior in je alledaagse leven te maken krijgt, maar ook een overzicht of terugblik op de vele activiteiten die in LDC De Klapstoel of daarbuiten worden georganiseerd. 

Digitale versie

Je kan de digitale versie op deze pagina raadplegen, door te klikken op de naam, rechts op deze pagina, in de blok 'Nuttige documenten'. 
Hier vind je telkens de meest recente versie van zowel het infoblad als het seniorengazetje.

Wil je graag een oudere versie van een infoblad of seniorengazetje opnieuw raadplegen? Dat kan ook! Klik dan rechts op deze pagina, in de blok 'Nuttige documenten' op 'Meer documenten'. Je komt dan terecht in onze databank van documenten waar je zoekt naar 'infoblad' of 'seniorengazetje'.

Infoblad en/of 't Klapke niet ontvangen?

Heb je tijdens de maand januari, april, juli of oktober geen infoblad of seniorengazetje ontvangen in de bus? Laat het ons even weten! Mail of bel naar de dienst communicatie of maak een melding via deze website:

IK HEB GEEN INFOBLAD OF SENIORENGAZETJE IN DE BUS ONTVANGEN