Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Algemene werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Samenstelling

Voorzitter
Paul Goeleven

Secretaris
Cindy Severi

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Raadsleden
Betty Vandevenne (BKO Halen), Bram Raymakers (Jeugddienst stad Halen), Isabelle Mariman (sportfunctionaris en afdelingshoofd Vrije Tijd stad Halen), An Verlaenen (diensthoofd Cultuurdienst), Els Rymen (diensthoofd Bibliotheek), Carine Leenders (OCMW), Pascal Colon (directie GBS Halen), Leen Roden (directie VBS Halen), Tine Vanstreels (Opvoedingswinkel), Lisette Venken (’t Pagaderke), Saar Steverlinck (geïnteresseerde ouder), Hilde Arnauts (Gezinsbond), Lieselotte Verwimp (Kind en gezin), Sara Lathouwers (Kind en gezin), Ilse Coemans (Kind en gezin), Lize Peers (De sterrekes vzw), Erika Uten (CLB Limburg), Hanne Uten (Landelijke kinderopvang), Oudercomité Loksbergen, Oudercomité Halen en Oudercomité Zelem.

Vergaderingen

De LOK komt minimum 1 keer per jaar samen.


Contactinformatie