Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Algemene werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Samenstelling

Voorzitter
Paul Goeleven

Secretaris
Cindy Severi

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Raadsleden
Betty Vandevenne (BKO Halen), Bram Raymakers (Jeugddienst stad Halen), Isabelle Mariman (sportfunctionaris en afdelingshoofd Vrije Tijd stad Halen), An Verlaenen (diensthoofd Cultuurdienst), Els Rymen (diensthoofd Bibliotheek), Carine Leenders (OCMW), Pascal Colon (directie GBS Halen), Leen Roden (directie VBS Halen), Tine Vanstreels (Opvoedingswinkel), Lisette Venken (’t Pagaderke), Saar Steverlinck (geïnteresseerde ouder), Hilde Arnauts (Gezinsbond), Lieselotte Verwimp (Kind en gezin), Sara Lathouwers (Kind en gezin), Ilse Coemans (Kind en gezin), Lize Peers (De sterrekes vzw), Erika Uten (CLB Limburg), Hanne Uten (Landelijke kinderopvang), Oudercomité Loksbergen, Oudercomité Halen en Oudercomité Zelem.

Vergaderingen

De LOK komt minimum 1 keer per jaar samen.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor kinderopvang en opvoeding in de ruimst mogelijke zin, heb je expertise in relevante thema’s en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond deze items? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de LOK tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de dienst Welzijn.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De dienst Welzijn neemt dan na 1 maart contact met je op.