Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Algemene werking

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

Paul Goeleven (voorzitter), Philip Hermans (gezinsbond), Rudi Gerrits (Molenberg), Pascal Colon (directie GBS Halen), Stef Swartenbroekx (ondervoorzitter jeugdraad), Koen Gemis (voorzitter jeugdraad), Hilde Arnauts (Gezinsbond), Lisette Venken (’t Pagaderke), Hanne Uten (Landelijke kinderopvang), Leen Roden (directie VBS Halen), Karine Vanwezenbeeck (huiswerkbegeleiding), Ina Vranken (onthaalouder), Inge Brems (onthaalouder), Diane Vranken (directie VBS Loksbergen), Ilse Coemans (Kind en gezin)

Niet stemgerechtigde raadsleden
Betty Vandevenne, Bram Raymakers, Isabelle Mariman, An Verlaenen, Els Rymen, Carine Leenders, Cindy Severi, Elke Bogaerts

Vergaderingen

De LOK komt minimum 1 keer per jaar samen.

Contactinformatie