Legalisatie van documenten

Een legalisatie is in feite een wettiging van een handtekening, die voorkomt op een document. De wettiging bevestigt in geen geval de inhoud van het document, maar bevestigt enkel dat de handtekening toebehoort aan de persoon wiens naam vermeld staat.

Door de legalisatie wordt je Belgisch document bruikbaar in het buitenland, en je buitenlands document in België.

Afhankelijk van land tot land gaat dit over een gewone legalisatie of apostille.

Als je documenten moeten worden vertaald, moet je je wenden tot een Belgisch beëdigd vertaler alvorens ze te laten legaliseren. Een lijst van de beëdigd vertalers, gerangschikt naar brontaal en doeltaal, is beschikbaar bij de dienst Legalisatie van de rechtbank van eerste aanleg.

Wie legaliseert documenten?

De legalisatie gebeurt door verschillende instanties, naargelang je Belgische documenten in het buitenland wil gebruiken of buitenlandse documenten in België wil gebruiken.

  • De dienst legalisaties bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België.
  • Voor documenten afgeleverd in het buitenland, kan je je informeren over de bevoegde lokale instanties via onze Belgische ambassades en consulaten ter plaatse.

Opgelet: de legalisatieprocedure bestaat vaak uit meerdere stappen. Ontdek via de ‘zoekcriteria legalisaties’ op de website van de FOD of een document moet gelegaliseerd worden en op welke manier.

In bepaalde gevallen moet je document door de bevoegde Belgische instantie gelegaliseerd worden voordat de FOD Buitenlandse Zaken de legalisatie/apostille kan aanbrengen voor gebruik in het buitenland.

Enkele van de meest voorkomende gevallen:

Document afgeleverd doorVoordat FOD Buitenlandse Zaken kan legaliseren/apostilleren voor gebruik in het buitenland
de Belgische gemeentemoet ondertekend zijn door de burgemeester, een schepen of een gedelegeerd ambtenaar art.44/1 waarvan de handtekening door de gemeente neergelegd werd via het online platform 
een beëdigd vertalermoet gelegaliseerd worden door de voor de vertaler bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg, en vervolgens door de FOD Justitie
een artsmoet gelegaliseerd worden door de FOD Volksgezondheid
een Nederlandstalige onderwijsinstellingmoet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
een Franstalige onderwijsinstelling, type hoger/universitairmoet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap
een Franstalige onderwijsinstelling, type basis- en secundair onderwijs georganiseerd door de Franstalige Gemeenschap (vb. Athénée Royal) moet gelegaliseerd worden door het Ministerie van de Franstalige Gemeenschap
een Franstalige onderwijsinstelling, type basis- en secundair onderwijs gesubsidieerd (vb. école libre, communale, provinciale)moet gelegaliseerd worden door de burgemeester of een schepen van de gemeente van de school

Procedure

Je hoeft je niet persoonlijk aan te melden bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Je kan iemand in jouw plaats naar de FOD sturen of de documenten (aangetekend!) verzenden naar:

FOD Justitie
Dienst Legalisaties en Parlementaire Vragen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Je kan ook je documenten afgeven aan de dienst Bevolking. De ambtenaar kan de documenten opladen op de site e-legalisatie van de FOD , zodat jij niet meer zelf naar het legalisatieloket van de FOD moet gaan. Na controle door de FOD krijg je een uitnodiging om de apostille of legalisatie te betalen. Onmiddellijk na betaling wordt het geapostilleerde of gelegaliseerde document per mail naar jou verstuurd. 

De behandeling van de schriftelijke aanvragen neemt twee tot vijf dagen in beslag.

Bedrag

De legalisatie bij de rechtbank, bij de gemeenschappen en bij de FOD Justitie gebeurt gratis.

De FOD Buitenlandse Zaken vraagt € 20 (verzendkosten niet inbegrepen) per document dat gelegaliseerd moet worden.