Bibliotheekraad

Algemene werking

De Bibliotheekraad, officieel de 'vaste commissie voor advies van de bibliotheek aan het A.G.B.' adviseert het stadsbestuur in verband met de werking van de bibliotheek en stelt mee het beleidsplan op.

Samenstelling

De huidige Bibliotheekraad is samengesteld uit gemotiveerde Halenaren, de schepen van de bib en de bibliothecaris.

Voorzitter
Hilair Das

Secretaris
Els Rymen, bibliothecaris

Schepen
Thomas Dubois

Raadsleden 
Peter De Block, Godelieve Gacoms, Majke Jongen, Hilde Morren, Paul Goeleven, Annelore Verbeeck, Jeanne Speelmans, Bie Loosen, Ria Vanderbruggen, Renilde d’Exelle, Christine Charliers, Gert Farasyn, Anneleen Bervoets

Vergaderingen

De Bibliotheekraad vergadert drie keer per jaar.