Bibliotheekraad

Algemene werking

De Bibliotheekraad, officieel de 'vaste commissie voor advies van de bibliotheek aan het A.G.B.' adviseert het stadsbestuur in verband met de werking van de bibliotheek en stelt mee het beleidsplan op.

Samenstelling

De huidige Bibliotheekraad is samengesteld uit gemotiveerde Halenaren, de schepen van de bib en de bibliothecaris.

Voorzitter
Hilair Das

Secretaris
Els Rymen, bibliothecaris

Schepen
Heidi Wuestenbergs

Deskundigen
Paul Gerts
Sarah Steverlinck

Raadsleden (13)
Peter De Block, Isabelle Elsen, Gert Farasyn, Godelieve Gacoms, Martine Gijsens, Ivo Janssens, Majke Jongen, Carine Leenders, Mariëlle Magdalijns, Hilde Morren, Anny Vanlaer, Femke Vanweddingen en Emely Verbeeck.

Vergaderingen

De Bibliotheekraad vergadert drie keer per jaar.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde leeslust, heb je expertise in relevante thema’s, en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond de werking van de bibliotheek?
Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Bibliotheekraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de bibliothecaris.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. Een medewerker van de bibliotheek neemt dan na 1 maart contact met je op.