Historiek van het gehandicaptenbeleid

Het gehandicaptenbeleid van Halen heeft een hele evolutie doorlopen gedurende de jaren. Een overzicht:

Het allereerste project i.v.m. inclusie is de samenwerking met De Winning die tot stand kwam eind 1997. Samen met 7 andere gemeenten in West-Limburg was de stad Halen er als eerste bij om het initiatief van ‘De Winning’ te steunen om een intergemeentelijke samenwerking op te zetten rond het onderhoud en beheer van het gemeentelijk natuur- en landschapspatrimonium.

In 2000 heeft de stad Halen mee de werking van Lokke vzw ondersteund door middel van kaartenverkoop en logistieke ondersteuning van activiteiten ten voordele van Lokke. Deze vzw had tot doel hulp te verlenen aan Lokke, meer bepaald alles in het werk te stellen om de kosten te helpen dekken voor de medische ingrepen, zowel in België als in het buitenland, die dienen uitgevoerd te worden om haar levensomstandigheden te verbeteren, alsook voor de verdere revalidatie.

In 2001 heeft de stad Halen samen met de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) en andere partners getracht een welzijnsraad op te richten. Dit had niet het gewenste resultaat aangezien het domein Welzijn (welzijn, gezondheid, gehandicapten, senioren, preventie) te groot is om in één raad te bundelen.

Op 17 november 2001 kwam KVG voor de vierde maal naar buiten met haar prikdag (een jaarlijkse actiedag waar een bepaald thema in de verf gezet wordt). Zij vroegen extra aandacht voor inclusie want inclusie kan en moet groeien. Dit symboliseerden zij door een inclusieboom te planten in de Firmin Jacobslaan, in aanwezigheid van en in samenwerking met het stadsbestuur, de Seniorenraad en de Jeugdraad.

In 2002 werden de eerste parkings voor personen met een handicap blauw geverfd. Ondertussen zijn er aan het stadhuis en aan alle kerken, kerkhoven, zalen, sporthallen en sommige straten zulke parkings.

In september 2002 ontving de dienst Welzijn een oproep om een project uit te schrijven naar aanleiding van het Europees jaar voor Personen met een handicap. Samen met de Jeugddienst, Sportdienst, KVG en ‘t Hoeveke schreven zij het project ‘Twinsporten’ uit; een dag waarop mensen met en zonder handicap samen kunnen sporten of andere dingen doen. Dit project werd uit meer dan 500 ingediende projecten geselecteerd. De eerste editie vond plaats op 30 augustus 2003. Sindsdien organiseren we om de twee jaar Twinsporten, met in de tussenjaren Twinquiz voor personen met een handicap.

Respectievelijk op 17 juni 2003 en 30 juni 2004 werden het stadhuis en het sportcentrum ‘De Koekoek’ onderworpen aan een toegankelijkheidsonderzoek. Bij een toegankelijkheidsonderzoek wordt de toegankelijkheid gemeten van publieke gebouwen zoals gemeentehuizen, scholen, verblijfsaccommodaties, musea, culturele centra en sportcentra, maar ook van fietspaden, wandelpaden en andere toeristische voorzieningen.

Uit de werkgroep Twinsporten is de ‘Halense adviesraad voor personen met een handicap’ gegroeid. Deze werd officieel erkend op 21 juni 2004 door de gemeenteraad.

Contactinformatie