Seniorenraad

Algemene werking

De Seniorenraad adviseert het stadsbestuur in verband met het seniorenbeleid in Halen en helpt bij de realisatie ervan door onder meer:

  • activiteiten te coördineren, overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de sector;
  • overleg te bevorderen en te coördineren tussen seniorenwerk en seniorenzorg;
  • informatie en vorming ten behoeve van senioren te bevorderen en desnoods zelf te organiseren;
  • deskundigen op het gebied van senioren te raadplegen;

Samenstelling

De huidige Seniorenraad is een dynamische raad met een vertegenwoordiging van de verschillende seniorenverenigingen.

Voorzitter
Godelieve Gacoms

Bestuursleden (8)
Simonne Biesmans, Johny Claes, Marina Claeskens, Suzane Copermans, Micheline De Clerck, Monique De Clerck, Luc Knaepen en François Renders.

Raadsleden (5)
Roger Bex, Danielle Deferme, Paul Gerts, Lut Stappaerts en Pierre Van Waes.

Vergaderingen

De seniorenraad vergadert 10 keer per jaar; geen vaste dag.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor dienstverlening en senioren in de ruimst mogelijke zin, heb je expertise in relevante thema’s, ben je zelf een regelmatige gast in ons dienstencentrum en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond seniorenwerking? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Centrumraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de dienst Welzijn.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De dienst Welzijn neemt dan na 1 maart contact met je op.