Financieel directeur - Kristof Van Pottelbergh

Op 1 augustus 2018 hebben alle gemeenten en OCMW’s afscheid genomen van hun secretaris en financieel beheerder. Sindsdien staat in elke gemeente één algemeen directeur aan het hoofd van gemeente én OCMW en is één financieel directeur verantwoordelijk voor beide organisaties.

Financieel directeur van de stad Halen is Kristof Van Pottelbergh. Hij:

 • is hoofd van de dienst Financiën,
 • rapporteert aan de algemeen directeur,
 • staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:
  • het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering,
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding,
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering,
  • het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen daarover in het organisatiebeheersingssysteem,
 • staat in volle onafhankelijkheid in voor:
  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact,
  • het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

Waar kan je ons bereiken?