Centrumraad

Algemene werking

De Centrumraad brengt advies uit over de werking van het dienstencentrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.

Samenstelling

De Centrumraad bestaat uit minstens negen leden, onder wie de coördinator van het dienstencentrum, een vertegenwoordiging namens de lokale ouderenadviesraad (seniorenraad) en minstens 5 gebruikers van het centrum.

Voorzitter
Wendy Ceustermans, coördinator LDC De Klapstoel

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Stadspersoneel
Cindy Roovers, maatschappelijk assistent OCMW
Cindy Severi, afdelingshoofd Welzijn

Raadsleden (6)
Lena Claes, Micheline De Clerck, Paul Hoebrekx, Godelieve Gacoms, Paulus Goeleven, Adelin Vandijck en Freddy Vandendries.

Vergaderingen

De Centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor dienstverlening en senioren in de ruimst mogelijke zin, heb je expertise in relevante thema’s, ben je zelf een regelmatige gast in ons dienstencentrum en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond het dienstencentrum LDC De Klapstoel? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Centrumraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de coördinator van LDC De Klapstoel.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De coördinator van LDC De Klapstoel neemt dan na 1 maart contact met je op.