Centrumraad

Algemene werking

De Centrumraad brengt advies uit over de werking van het dienstencentrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.

Samenstelling

De Centrumraad bestaat uit minstens negen leden, onder wie de coördinator van het dienstencentrum, een vertegenwoordiging namens de lokale ouderenadviesraad (seniorenraad) en minstens 5 gebruikers van het centrum.

Stemgerechtigde leden
Godelieve Gacoms, Micheline De Clerck, Paul Goeleven, Adelin Vandijck, Freddy Vandendries, Armand van Esch, Eveline Janssen, Alice Kenens

Niet stemgerechtigde leden
Cindy Severi, Elke Ruytinx-Boogaerts, Jan Vanwingh

Vergaderingen

De Centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar.