Centrumraad

Algemene werking

De Centrumraad brengt advies uit over de werking van het dienstencentrum, meer bepaald over alle vormen van dienstverlening die ingericht of verstrekt worden, over het activiteitenprogramma en over het jaarverslag.

Samenstelling

De Centrumraad bestaat uit minstens negen leden, onder wie de coördinator van het dienstencentrum, een vertegenwoordiging namens de lokale ouderenadviesraad (seniorenraad) en minstens 5 gebruikers van het centrum.

Voorzitter
Paul Goeleven

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Stadspersoneel
Cindy Roovers, maatschappelijk assistent OCMW
Cindy Severi, afdelingshoofd Welzijn

Raadsleden (6)
Lena Claes, Micheline De Clerck, Paul Hoebrekx, Godelieve Gacoms, Paulus Goeleven, Adelin Vandijck en Freddy Vandendries.

Vergaderingen

De Centrumraad vergadert minstens 4 maal per jaar.


Contactinformatie