Klachten

Feedback formulierEen klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij het stadsbestuur klaagt over een door het stadsbestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Een klacht kan betrekking hebben op:

  • een foutief verrichten van een handeling of dienst;
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
  • het niet uitvoeren van een handeling of dienst.

Een handeling, prestatie of dienst kan betrekking hebben op:

  • een behandelingswijze toegepast door een personeelslid;
  • een termijn;
  • een beslissing van een personeelslid;
  • het uitvoeren van werken, het stellen van handelingen door het openbaar bestuur.

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet correct handelen van een personeelslid of op het niet correct handelen van de burgemeester, een schepen of een raadslid.

Je kan alle bepalingen omtrent de klachtenprocedure nalezen in de reglementen 'Klachtenprocedure stad Halen' en 'Klachtenprocedure OCMW Halen'.

Wens je een klacht in te dienen, dan kan dat onder meer door het klachtenformulier in te vullen en het te bezorgen aan het onthaal in het stadhuis of het onthaal van het OCMW, t.a.v. de algemeen directeur, of door het te mailen naar het mailadres van de algemeen directeur.

Of geef je klacht door via deze website