Protocols

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat kan ik terugvinden in een protocol?

In een protocol kan je informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, etc.

Raadpleeg de protocollen van het lokaal bestuur 

Hieronder kan je een lijst vinden met de protocollen die bestaan tussen het stads- en/of OCMW-bestuur Halen en andere overheden.