Milieuraad

Algemene werking

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur in verband met het milieubeleid in Halen, zoals:

  • milieuvergunningsaanvragen
  • subsidieaanvragen in het kader van het klimaat
  • duurzaamheid en biodiversiteit
  • structurele verbeteringen
  • behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit
  • deelname aan milieuactiviteiten of het zelf organiseren ervan, zoals vb. de jaarlijkse zwerfvuilactie

Samenstelling

De huidige Milieuraad is samengesteld uit gemotiveerde inwoners uit de 4 deelgemeenten, een vertegenwoordiger van de Landbouwraad en vertegenwoordigers van natuurverenigingen. Ook de schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar maken deel uit van de raad, maar zijn niet stemgerechtigd.

Voorzitter
Filip Vanlommel

Ondervoorzitter
Tine Meekers

Secretaris
Guillaume Michiels

Schepen
Heidi Wuestenbergs

Stadspersoneel
Zjef Vaes, duurzaamheidsambtenaar
Ronnie Wuestenbergs, milieuambtenaar

Raadsleden (9)
Joke Bamps, Georges Devos, Goedele Kayens, Jan Kenens, Mark Nickmans, Els Peeters, Stephan Vandenwijngaert, Christ Van den Hoogen en Yvan Verhemeldonck.

Vergaderingen

De Milieuraad komt gemiddeld 5 keer per jaar samen. Een keer per jaar wordt er ook een open milieuraad gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Het wordt steevast gekoppeld aan een interessante natuurwandeling in de stad en een toelichting van het jaarverslag tussen pot en pint.


Contactinformatie