Milieuraad

Algemene werking

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur in verband met het milieubeleid in Halen, zoals:

  • milieuvergunningsaanvragen
  • subsidieaanvragen in het kader van het klimaat
  • duurzaamheid en biodiversiteit
  • structurele verbeteringen
  • behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit
  • deelname aan milieuactiviteiten of het zelf organiseren ervan, zoals vb. de jaarlijkse zwerfvuilactie

Samenstelling

De huidige Milieuraad is samengesteld uit gemotiveerde inwoners uit de 4 deelgemeenten, een vertegenwoordiger van de Landbouwraad en vertegenwoordigers van natuurverenigingen. Ook de schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar maken deel uit van de raad, maar zijn niet stemgerechtigd.

Voorzitter
Filip Vanlommel

Ondervoorzitter
Tine Meekers

Secretaris
Guillaume Michiels

Schepen
Heidi Wuestenbergs

Stadspersoneel
Zjef Vaes, duurzaamheidsambtenaar
Ronnie Wuestenbergs, milieuambtenaar

Raadsleden (9)
Joke Bamps, Georges Devos, Goedele Kayens, Jan Kenens, Mark Nickmans, Els Peeters, Stephan Vandenwijngaert, Christ Van den Hoogen en Yvan Verhemeldonck.

Vergaderingen

De Milieuraad komt gemiddeld 5 keer per jaar samen. Een keer per jaar wordt er ook een open milieuraad gehouden waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Het wordt steevast gekoppeld aan een interessante natuurwandeling in de stad en een toelichting van het jaarverslag tussen pot en pint.

Kandidaatstelling - Stemming

De periode van kandidaatstelling voor de Milieuraad in de legislatuur 2019-2024 is afgesloten.

Ben je minstens 18 jaar en woon je in Halen, dan kan je van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019, tijdens de openingsuren het stadhuis, komen stemmen voor de samenstelling van de Milieuraad. Er wordt gestemd per deelgemeente. Dit wil dus zeggen dat je enkel kan stemmen voor een kandidaat uit jouw deelgemeente. Ben je dus een inwoner van Zelk, dan kan je enkel een keuze maken uit de kandidaten van Zelk.

Gezien er zich voor de deelgemeente Loksbergen slechts 2 personen kandidaat hebben gesteld, zijn zij automatisch verkozen om te zetelen in de Milieuraad en moeten de Loksbergenaren dus niet meer naar de stembus trekken.


Contactinformatie