Genderdiversiteit en seksuele oriëntatie

Gender in al zijn facetten

Het begrip ‘gender’ verwijst naar de sociale en/of culturele invulling van wat begrepen wordt onder vrouwelijkheid of mannelijkheid; de rol die je vanuit de omgeving wordt opgelegd op basis van je geslacht toegekend bij je geboorte.

Gender is dus niet hetzelfde als sekse of geslacht! Dit heeft immers betrekking op de biologische verschillen tussen een man en vrouw en verwijst naar de typische geslachtskenmerken en voorplantingsorganen. Toch zijn er ook andere vormen mogelijk, met onduidelijke geslachtskenmerken. Wanneer je sekse niet duidelijk is of eensluitend vrouwelijk of mannelijk is, spreken we van intersekse.

Of je nu, op basis van je biologische kenmerken, als vrouw, man of intersekse geboren bent; het is best mogelijk dat je innerlijke gevoel, je ‘genderidentiteit’, daar niet mee overeen komt. Je kan je als eender welk geslacht namelijk mannelijk, vrouwelijk, non-binair, … voelen.
De termen mannelijk en vrouwelijk zijn uiteraard cultureel bepaalt. Je kledijkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, omgaan met emoties, … je zogenaamde ‘genderexpressie’ wordt in de ene cultuur als mannelijk beschouwd, maar kan in een andere cultuur perfect vrouwelijk lijken.
Iemand bij wie de genderidentiteit of genderexpressie afwijkt van de verwachtingen die aan het geslacht worden verbonden wordt een transpersoon genoemd.

De vraag of je een man of vrouw bent is dus niet meer zo makkelijk te beantwoorden door iedereen. Want stelt die vraag zich op basis van je geslacht, je genderidentiteit, je genderexpressie, …?

Wat is seksuele oriëntatie?

Je oriëntatie heeft te maken met wie of wat je aantrekkelijk vindt. Aantrekking is iets persoonlijk, veranderlijk en kan gebaseerd zijn op eender welke combinatie van geslacht, genderidentiteit en genderexpressie.
Romantische aantrekking gaat over op wie je verliefd wordt, seksuele aantrekking gaat over wat of wie je seksueel opwindt. Soms vallen romantische en seksuele aantrekking samen, maar dat is zeker niet voor iedereen zo. De termen 'holebi' en 'hetero' omvatten dus slechts enkele opties uit een hele mogelijke lijst van oriëntaties. Je kan ook perfect aromantisch zijn, aseksueel, …

Genderkoek © Cavaria

RegenboogvlagLGBT+ en gelijkheid

Een lokaal beleid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, dus ook op LGBT+ inwoners. LGBT+ verwijst naar lesbian, gay, bissexual, transgender en alle andere termen die men gebruikt om zich te benoemen op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
Op federaal en gemeenschapsniveau is de laatste 15 jaar heel erg ingezet op het gelijkschakelen van wetgeving voor LGBT+ personen, maar de samenleving groeit traag mee, omdat het binaire ‘man of vrouw- denken’ hardnekkig is ingebakken en ingeprent.

De stad Halen wil erkenning geven aan alle vormen van diversiteit en actief meewerken aan de uitbanning van alle vormen van discriminatie omdat ze instaat voor het welzijn van alle inwoners en erop staat dat alle burgers vrij en gelijkwaardig behandeld worden. Het wapperen van de regenboogvlag op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei) staat hiervoor symbool.

Een vraag? Een verhaal?

Logo Lumi © LumiLUMI LUISTERT!

Lumi (de vroegere holebifoon) is een onthaal- en infolijn waar je, geheel anoniem, terecht kan met al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Je kan er informatie vragen of je verhaal doen.
Bellen kan op maandag, woensdag en donderdag van 18.30 u. tot 21.15 u., behalve op feestdagen.
Je kan ook mailen naar vragen@lumi.be of chatten via de website.

Logo Regenbooghuis © RegenbooghuisREGENBOOGHUIS LIMBURG

Regenbooghuis Limburg is hét Limburgs aanspreekpunt rond seksuele en genderdiversiteit en de warme thuishaven voor de Limburgse regenbooggemeenschap.

Ze ondersteunen de aangesloten regenboogverenigingen, sensibiliseren, informeren en vormen hun vrijwilligers, de verenigingen en de Limburgse gemeenschap.

 

Logo Cavaria © Cavaria

CAVARIA EN KLIQ VZW

Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

Logo KliQ vzw © KliQ vzwKliQ is een vormingsorganisatie met expertise in de domeinen seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Je kan bij hen terecht voor vorming en trajectbegeleiding rond diversiteit met een focus op (trans)gender en seksuele oriëntatie.

 

 

OVERIGE

Voor meer info omtrent genderdiversiteit kan je ook terecht op de website van het transgender infopunt of op de website 'Wel jong, niet hetero'.

 

Bronhttps://www.kliqvzw.be/