Aanpassing van de geslachtsregistratie

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

Transgenders kunnen hun geslachtsregistratie en hun voornaam officieel laten aanpassen. Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Voorwaarden

Om de standaardprocedure te kunnen volgen:

  • Meerderjarig zijn.
  • Niet-ontvoegde minderjarige zijn, maar bijgestaan worden door beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) én een attest hebben van een pediatrisch psychiater.
  • Ontvoogde minderjarige met Belgische nationaliteit zijn.
  • Meerderjarige niet-Belg zijn, maar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Meerderjarige Belg onder bewindvoering zijn.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

AANGIFTE

Je overhandigt een verklaring aan de dienst Burgerlijke Stand waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De ambtenaar bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

OPMAAK VAN DE AKTE

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerlijke Stand en bevestigt je eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die jouw eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerlijke Stand de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Meebrengen

  • je identiteitsbewijs
  • je ondertekende verklaring 

Bedrag

Een aanvraag voor de aanpassing van de geslachtsregistratie is gratis.

Uitzonderingen

Tot vandaag is de registratie van non-binaire personen via een ‘X’ op de identiteitskaart nog onmogelijk in België.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)