Veranderen van voornaam

Jouw volledige naam heeft een officieel karakter. Hij stelt de overheid en anderen in staat om jou te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam en familienaam (naam) laten wijzigen. 

Voorwaarden

Je kan jouw voornaam laten wijzigen als:

  • je Belg, erkende vluchteling of staatloze bent;
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt;
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden;
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.

Procedure

Om je voornaam te veranderen ga je langs bij de dienst Burgerlijke Stand van:

  • de stad Halen, als je hier bent gedomicilieerd;
  • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicileerd;
  • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd. 

De procedure duurt maximaal 3 maanden. Door de voornaamsverandering bent je verplicht ook je identiteitspapieren te vernieuwen. Dat brengt dus de extra kosten van die identiteitspapieren met zich mee.

Een voornaamsverandering wordt toegekend bij ministerieel besluit.

Bedrag

Een gewone voornaamswijziging kost € 490.

De voornaamswijziging voor transgenders kost € 49.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Contactinformatie