GROS

Algemene werking

De Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Halen, kortweg ‘GROS', is de overleg- en adviesraad van het samenwerkingsverband van alle personen en verenigingen, die in de stad Halen specifiek actief zijn op het vlak van internationale solidariteit en Derde Wereld.
De GROS heeft tot doel:

  • adviserend op te treden naar het stadsbestuur, met betrekking tot de
  • geëigende problematiek i.v.m. ontwikkelingssamenwerking en derdewereldproblematiek
  • coördinatie, overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen alle Halense derde
  • wereldorganisaties en andere belangstellenden
  • de bevolking te informeren over, te sensibiliseren en motiveren voor de Noord-Zuid thematiek en het Noord-Zuidbeleid, in samenwerking met het stadsbestuur
  • steun te bieden aan projecten in de Derde Wereld, die gedragen en opgevolgd worden door Halense organisaties of individuen

Samenstelling

De huidige GROS is samengesteld uit enthousiaste vertegenwoordigers van de verschillende Halense ontwikkelingsprojecten en missiekringen. Ook de schepen van ontwikkelingssamenwerking maakt deel uit van de raad.

Voorzitter
Rudy Steenbergen

Secretaris
Kris Mantels, medewerker dienst Welzijn

Schepen
Thomas Dubois

Bestuursleden (15)
Annie Claeskens, Marie Louise De Coster, Rita Dumont, Eddy Eykens, Josée Maris, Suzanne Nijns, Annie Reynders, Sandra Schots, Lut Stappaerts, Filip Swerts, Jenny Van Eylen, Roger Vanoppen, Suzanne Vanoppen, Erik Verhoeven en Lucienne Weckx.

Vergaderingen

De GROS vergadert minimum 4 keer per jaar.


Contactinformatie