Buitenschoolse Kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)Logo Kinderdorp

Onze kinderopvang "Kinderdorp" is een opvanginitiatief waar kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de schooluren en tijdens de vakanties op een aangename manier hun vrije tijd kunnen beleven. Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen er ook hun huiswerk maken. De verplaatsing van en naar de scholen gebeurt telkens onder begeleid busvervoer. De dagprijs is fiscaal aftrekbaar.
Je kind(eren) inschrijven voor de kinderopvang kan door contact op te nemen met de coördinator van de BKO.

Tijdens het schooljaar is de kinderopvang open van 06.30 u. tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18.30 u. Tijdens de vakantiedagen is de kinderopvang doorlopend open van 06.30 u. tot 18.30 u.

Kinderdorp - Sportlaan 6 - T 013 46 13 95

BKO Halen

Kinderdorp - Panovenstraat 45 - T 013 46 10 17

BKO Loksbergen

Kinderdorp - Kruisstraat 35 - T 013 44 46 62

BKO Zelem

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg is een overkoepelend orgaan voor alle initiatieven van kinderopvang in Halen en is samengesteld uit afgevaardigden van kinderopvangvoorzieningen, de opvoedingswinkel, oudercomités, schooldirecties, OCMW, gezinsbond, Kind en Gezin en andere belanghebbende maatschappelijke groepen.

Opvoedingswinkel West-LimburgLogo Opvoedingswinkel © Opvoedingswinkel

Ouders, grootouders, medewerkers van de kinderopvang, leerkrachten, … kunnen in de stad terecht met hun vragen rond opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De opvoedingswinkel zet professionele medewerkers in die een luisterend oor bieden, een duwtje in de rug geven, laten horen dat je goed bezig bent, …

Je kan een afspraak maken met de medewerkers van de opvoedingswinkel West-Limburg via het nummer 0496 87 81 50. Het advies is gratis, vrijblijvend en anoniem.

Huis van het KindLogo Huis van het Kind Logo © HvhK

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. De Huizen van het Kind willen de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Het huis van het kind brengt al deze informatie samen. Voor meer info kan je altijd terecht bij onze jeugdconsulent of op de website van de Huizen van het Kind West-Limburg.


Contactinformatie