Buitenschoolse Kinderopvang

Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)Logo Kinderdorp

Onze kinderopvang "Kinderdorp" is een opvanginitiatief waar kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar voor en na de schooluren en tijdens de vakanties op een aangename manier hun vrije tijd kunnen beleven. Tijdens het schooljaar kunnen de kinderen er ook hun huiswerk maken. De verplaatsing van en naar de scholen gebeurt telkens onder begeleid busvervoer. De dagprijs is fiscaal aftrekbaar.
Je kind(eren) inschrijven voor de kinderopvang kan door contact op te nemen met de coördinator van de BKO.

Tijdens het schooljaar is de kinderopvang open van 06.30 u. tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen tot 18.30 u. Tijdens de vakantiedagen is de kinderopvang doorlopend open van 06.30 u. tot 18.30 u.

Kinderdorp - Sportlaan 6 - T 013 46 13 95

BKO Halen

Kinderdorp - Panovenstraat 45 - T 013 46 10 17

BKO Loksbergen

Kinderdorp - Kruisstraat 35 - T 013 44 46 62

BKO Zelem

Zomervakantie 2020
De dienst buitenschoolse kinderopvang is op zoek naar jobstudenten voor de zomervakantie. Ben jij een creatieve en enthousiaste speelvogel die verantwoordelijkheid kan nemen voor een groep kinderen? Dan zijn we naar jou op zoek! Twee locaties zijn tijdens de zomervakantie open: opvang Loksbergen en opvang Zelem. 

Voorwaarden:
Kandidaten moeten minimum 18 jaar en beschikken over één van volgende diploma’s:

  • 7de jaar kinderzorg, verpleegkunde (of volwassenonderwijs)
  • TSO jeugd- en gehandicaptenzorg (of volwassenonderwijs), gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen
  • 2de jaar met succes hebben voltooid: orthopedagogie, kleuter- of lager onderwijs

Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van de buitenschoolse opvang: Betty Vandevenne. Je kan haar bereiken op het nummer 013 46 03 78 of via mail: betty.vandevenne@halen.be

Solliciteren doe je door je CV + brief te sturen naar Personeelsdienst stad Halen, Markt 14 - 3545 Halen of via mail naar personeelsdienst@halen.be. Gelieve duidelijk te vermelden in welke periode je bij ons als jobstudent aan de slag zou kunnen.

Oproep voor aanleg werfreserve kindbegeleiders buitenschoolse opvang:
 
Voor de kinderopvang van stad Halen zijn we opzoek naar kindbegeleiders. Voor de opleidingsvereisten kan je een mailtje sturen naar betty.vandevenne@halen.be
Heb je interesse? Je kan een sollicitatiebrief te schrijven naar:
Stad Halen
College van Burgemeester en schepenen
Markt 14
3545 Halen

Lokaal Overleg Kinderopvang
Het Lokaal Overleg is een overkoepelend orgaan voor alle initiatieven van kinderopvang in Halen en is samengesteld uit afgevaardigden van kinderopvangvoorzieningen, de opvoedingswinkel, oudercomités, schooldirecties, OCMW, gezinsbond, Kind en Gezin en andere belanghebbende maatschappelijke groepen.

Opvoedingswinkel West-LimburgLogo Opvoedingswinkel © Opvoedingswinkel

Ouders, grootouders, medewerkers van de kinderopvang, leerkrachten, … kunnen in de stad terecht met hun vragen rond opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De opvoedingswinkel zet professionele medewerkers in die een luisterend oor bieden, een duwtje in de rug geven, laten horen dat je goed bezig bent, …

Je kan een afspraak maken met de medewerkers van de opvoedingswinkel West-Limburg via het nummer 0496 87 81 50. Het advies is gratis, vrijblijvend en anoniem.

Huis van het KindLogo Huis van het Kind Logo © HvhK

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. De Huizen van het Kind willen de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Het huis van het kind brengt al deze informatie samen. Voor meer info kan je altijd terecht bij onze dienst welzijn of op de website van de Huizen van het Kind West-Limburg.