Heraanleg Markt en omgeving

Ontwerpplannen en archeologisch vooronderzoek

Het uitwerken van de plannen voor de heraanleg van de Markt en de omgeving zit in de laatste fase. Voor we het ontwerp kunnen afwerken, vraagt het Agentschap Onroerend Erfgoed om een uitgebreid archeologisch vooronderzoek uit te voeren op en rond de markt. Eerst moeten de Markt en de omliggende straten geofysisch gescand worden aan de hand van elektronische en magnetische signalen. Er wordt in die fase dus nog niet gegraven. In een tweede fase moeten er proefputten gemaakt worden. Vermoedelijk zal dit begin september zijn. Meer informatie hierover volgt later.

De ontwerpplannen kunnen pas gefinaliseerd worden, als de resultaten van het archeologisch vooronderzoek gekend zijn. Daarnaast moeten we ook rekening houden met de strenger wordende eisen in verband met bijkomende ontharding, waterbuffering en maximale waterinfiltratie. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal in dat opzicht de ontwerpplannen ook beoordelen.

Zodra er meer nieuws is over de finale ontwerpplannen communiceren we hier uitgebreid over.

 • Omgeving op en rond de Markt in september tijdelijk afgesloten voor de tweede fase van het archeologisch vooronderzoek

  De plannen voor de heraanleg van de Markt zitten in de laatste fase. Voor we het ontwerp kunnen afwerken, vraagt het Agentschap Onroerend Erfgoed om een uitgebreid archeologisch vooronderzoek uit te voeren op en rond de markt om een inschatting te maken van het archeologisch potentieel ter plaatse van de werken. Alle info over het verloop hiervan en de bijhorende maatregelen die we moeten nemen, lees je in deze brief.

  De eerste fase van dit archeologisch vooronderzoek, dat in juli plaatsvond (geofysische bodemscan van de ondergrond, aan de hand van elektronische en magnetische signalen), is achter de rug.

  De tweede fase, het proefsleuvenonderzoek, wordt begin september opgestart.

  Concreet betekent dit dat erop 9 locaties op en rond de Markt werkputten gegraven worden die door de archeologen in detail onderzocht worden.

  Waar en wanneer wordt het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd?

  • Op 6, 7 en 8 september starten de archeologen met de werkputten 1, 2 en 3 (in de omgeving van de kerk)
  • Van 11 september tot en met 19 september werken de archeologen bijkomend aan de resterende werkputten 5, 6, 8, 9, 7 en 4. Op de  achterzijde vind je de locaties van de werkputten.

  Wat is een werkput?

  De oppervlakte van de werkputten bedraagt 4 x 4 m, 2 x 4 m en 3 x 3 m. De diepte tot waarop deze werkputten zullen worden ontgraven is variabel en is afhankelijk van de toekomstige verstoringsdiepte inclusief een bijkomende buffer. Het onderzoek vindt plaats op deze locaties zelf, al dan niet kan een werkput iets groter worden gemaakt tijdens het onderzoek. Daarnaast moet er rekening gehouden worden dat circa 20 m² nodig is voor de gescheiden stockage van de ontgraven grond en er moet rondom ruimte zijn om met de graafmachine te kunnen manoeuvreren.

  Werkzones bereikbaar voor voetgangers en fietsers

  Voor voetgangers en fietsers blijven de Markt en omgeving kerk steeds toegankelijk met uitzondering van de gesignaleerde werkzones rond de werkputten. Het is verboden deze zones te betreden. Gezien er ook beperkt met de graafmachine gewerkt wordt vragen we om uiterst voorzichtig te zijn. Er wordt vriendelijk gevraagd om respect te tonen voor de archeoloog, zodat hij zijn werk ongestoord kan doen.

  Locatie van de werkputten

   Gemotoriseerd verkeer

  Het gemotoriseerd verkeer heeft doorgang op de wegen. Enkel de parkeergelegenheden (Markt en omgeving kerk) zijn tijdelijk afgesloten.

  Waar kan ik parkeren?

  De parkeerzones op  de Markt en omgeving kerk zijn tijdelijk niet beschikbaar. Langsparkeren op de wegen blijft wel mogelijk.

  Volgende twee parkings zijn bijkomend mogelijke alternatieven:

  • op het Raubrandplein,
  • in de straat Raubrandplein tegenover de kebabzaak.

  Wat met de wekelijkse markt?

  De markt gaat op woensdag 6, 13 en 20 september tijdelijk door op het Raubrandplein, meer bepaald het gedeelte langs de Firmin Jacobslaan.

  Nog een vraag?

  Heb je in deze brief nog geen antwoord gevonden op jouw vraag? Neem dan contact op met de Technische Dienst, tel: 013 61 81 25 of via mail: technische.dienst@halen.be