Raad voor toerisme

Bij de herinstallatie van de adviesraden in 2019, koos het stadsbestuur ervoor de werkgroep toerisme om te vormen tot een officiële adviesraad, de Raad voor Toerisme.

Samenstelling 

  • Karel Rymen: Geschied- en heemkundige kring 'Sint-Jansdal' Zelem.
  • Paul Goeleven: De Pastorie vzw, voorzitter.
  •  Ann Corten: Huis van Mem - het Laathof,  (voorzitter).
  • Ton Moors, voormalig bestuurslid Halense Heemkundige Kring Oppidum.
  •  Julien Stroobants: beheerder vzw Museum Slag der Zilveren Helmen vzw.
  • Marc Van Stappen: uitbater B&B De Zilveren Helm.

Doelstelling 

  • De monumenten, het natuurschoon, het kunstpatrimonium, het landschap en alles wat toeristen kan aantrekken, beschermen, promoten, verder ontwikkelen en hierbij de stad Halen een duidelijk toeristisch imago geven.
  • Activiteiten die bijdragen aan de hoger genoemde bevoegdheden ondersteunen.
  • Werkgroepen met deskundigen oprichten om deelprojecten te organiseren of hierover advies te verlenen.
  • Advies uitbrengen over het strategisch meerjarenplan van het stadsbestuur, meer bepaald over de aspecten die verband houden met het beleidsdomein toerisme. 

Contactinformatie