Raad voor toerisme

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Vanaf dit jaar voor het eerst ook een Raad voor toerisme.

  • Geschied- en heemkundige kring 'Sint-Jansdal' Zelem, voorzitter: Karel Rymen
  • De Pastorie vzw, voorzitter: Paul Goeleven
  • Pastorie Zelem, mede-zaakvoerder Ann Corten, zaalbediende: Silvester Stuyck
  • Rothemse Molen, zaakvoerder Els Lambrechts, eigenaar Lucas Stakenborghs
  • Halense Heemkundige Kring Oppidum, bestuurslid Ton Moors
  • Museum Slag der Zilveren Helmen vzw, beheerder Julien Stroobants, beheerder Marie-Jeanne Stroobants
  • B&B De Zilveren Helm, uitbater Marc Van Stappen, mede-uitbater Mieke Raymaeker

Contactinformatie