Adviesraad De Panoven

Algemene werking

De adviesraad De Panoven is opgericht in 2017 en stelt zich tot doel ‘het bewaren van het Domein De Panoven als erfgoed’. Het Domein is dé ontmoetingsplaats in Loksbergen ongeacht afkomst, leeftijd, … De raad kan zelf activiteiten en initiatieven organiseren die het dorp Loksbergen doen opleven en steunt daarvoor in haar werking op 6 pijlers: natuur, ontmoeting, toerisme, cultuur, sport, jeugd en erfgoed. Deze 6 pijlers worden in de brede zin van het woord opgevuld.

Meer info over de werking van de adviesraad De Panoven kan je terugvinden in de statuten.

Samenstelling

De huidige adviesraad De Panoven is samengesteld uit leden van de afdeling Vrije Tijd, BKO en Technische Dienst van de stad Halen, de schepen van beheer van gemeentelijke infrastructuur en gemotiveerde Loksbergenaren; vertegenwoordigers van verenigingen uit Loksbergen die een link hebben met Domein De Panoven.

 

Dagelijks bestuur 

Lid Technische Dienst van de stad Halen (niet stemgerechtigd)
Vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
Chiro Loksbergen, Crealok, Imkersvereniging IHO, Loksbergen Leeft, Oudercomité De Regenboog, Petanqueclub De Panoven, Vissersclub 't Panoveke, Kris Jacobs (schepen) 

Leden van de raad: 

JH 't Leerke, Koninklijke Fanfare (K.F.) In Vriendschap en Vrede, Parochieraad Sint-Andreas, Samana, Toneelkring De Ware Vrienden, Wijkvereniging De Panoven en Zangkoor August Cuppens, lid van de sportdienst, lid van de afdeling vrije tijd. 

Vergaderingen

De adviesraad De Panoven vergadert elke tweede dinsdag van de maand.