Adviesraad De Panoven

Algemene werking

De adviesraad De Panoven is opgericht in 2017 en stelt zich tot doel ‘het bewaren van het Domein De Panoven als erfgoed’. Het Domein is dé ontmoetingsplaats in Loksbergen ongeacht afkomst, leeftijd, … De raad kan zelf activiteiten en initiatieven organiseren die het dorp Loksbergen doen opleven en steunt daarvoor in haar werking op 6 pijlers: natuur, ontmoeting, toerisme, cultuur, sport, jeugd en erfgoed. Deze 6 pijlers worden in de brede zin van het woord opgevuld.

Meer info over de werking van de adviesraad De Panoven kan je terugvinden in de statuten.

Samenstelling

De huidige adviesraad De Panoven is samengesteld uit leden van de afdeling Vrije Tijd, BKO en Technische Dienst van de stad Halen, de schepen van beheer van gemeentelijke infrastructuur en gemotiveerde Loksbergenaren; vertegenwoordigers van verenigingen uit Loksbergen die een link hebben met Domein De Panoven.

Waarnemend voorzitter
Erwin Briffoz

Secretaris
Nele Daems

Schepen
Kris Jacobs

Raadsleden
Leden van de afdeling Vrije Tijd, BKO en Technische Dienst van de stad Halen.
Vertegenwoordigers van de volgende verenigingen:
Chiro Loksbergen, Crealok, Imkersvereniging IHO, JH 't Leerke, Koninklijke Fanfare (K.F.) In Vriendschap en Vrede, Loksbergen Leeft, Oudercomité De Regenboog, Parochieraad Sint-Andreas, Petanqueclub De Panoven, Samana, Toneelkring De Ware Vrienden, Vissersclub 't Panoveke, Wijkvereniging De Panoven enZangkoor August Cuppens.

Vergaderingen

De adviesraad De Panoven vergadert elke tweede dinsdag van de maand.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een hart voor Loksbergen en Domein De Panoven en zie jij het zitten om mee je schouders te zetten onder projecten die zowel de stad als het Domein doen opleven? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de adviesraad De Panoven tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij Erwin Briffoz (briffoz.jacobs@telenet.be).

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De Sportdienst neemt dan na 1 maart contact met je op.

Wil je graag net dat tandje bijsteken? Stel je dan kandidaat voor het zitje van voorzitter van de raad. Vermeld dit even extra op je aangifteformulier.