Ontwikkelingsbeleid

De stad Halen werkt aan de uitbouw van een samenhangend gemeentelijk ontwikkelingsbeleid, zowel in zijn concrete directe doelstellingen als in verband met een visie op lange termijn.

Sensibiliseren

De stad heeft een voorbeeldfunctie en heeft als opdracht de inwoners te informeren over en te sensibiliseren en motiveren voor de Noord-Zuidthematiek en het Noord-Zuidbeleid door het bieden van correcte informatie en het ondersteunen van concrete projecten.

Kinderen in Afrika

Kiezen voor eerlijke handel

Logo Fairtrade © FLO InternationalKiezen voor eerlijke handel is meewerken aan een duurzame ontwikkeling in het zuiden. Zo doet de stad beroep op producten van de wereldwinkel voor recepties en allerhande, zoals bijvoorbeeld Fairtrade koffie, fruitsap, wijn, geschenken, …
De stad werkt samen met bedrijven die respect opbrengen voor de sociale en duurzame ontwikkeling van de ontwikkelingslanden; met aandacht voor de rechten van de lokale bevolking.

 

Ecologische voetafdruk

Onze stadsdiensten zetten ook in op sensibilisering omtrent rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen. De manier waarop we ons verplaatsen, onze eetgewoonten en woonbehoeften hebben immers niet alleen een lokale maar veeleer een internationale impact.
Naast de bewustmaking van de Halense inwoners en de educatieve initiatieven in de stad, is een derde grote doelstelling het ondersteunen van Halense ontwikkelingswerk(st)ers die werken voor of rond projecten in ontwikkelingslanden of hier (vierde wereld problematiek).

Interculturele ontmoetingen

Binnen het stadsbestuur wordt gewerkt aan een beleid om contacten tussen verschillende culturen te bevorderen. Dit betekent dat de kennis en vakbekwaamheid die in onze maatschappij aanwezig zijn en die de fundamenten zijn van onze eigen ontwikkeling en welvaart, worden gedeeld met de partners in het zuiden. Om het beleid (h)erkenning te geven kan er een samenwerkingsverband aangegaan worden met een stad in het zuiden (inleefsubsidie).

Fairtrade binnen Halen!Logo Fairtrade Gemeente

In oktober 2015 mocht de stad Halen, dankzij de inzet van de GROS, de titel van 'Fairtrade Gemeente' in ontvangst nemen.
We behaalden ook het wereldrecord 'Grootste chocoladerepen mozaïek', met behulp van de Halenaren die massaal (lees: 1.440 repen) chocolade aankochten!

 

Wereldrecord grootste chocoladerepen mozaïek

 

Contactinformatie

Contactpersonen