Belasting- en retributiereglementen

Hieronder vind je een overzicht van de gemeentelijke belastingen en retributies die betrekking hebben op onze inwoners, handelaars, bedrijven, ... Om het document te openen, klik je op de naam.

Administratie

Burgerzaken

Mobiliteit

Bouwen en wonen

Milieu en natuur

Lokale economie

Nutsvoorzieningen

Contactinformatie