dienst Financiën - Rekendienst

dienst Financiën - Rekendienst

Onze medewerker van de rekendienst is verantwoordelijk voor het invorderen van ontvangsten zoals gemeentebelastingen, verhuur, grafconcessies, Buitenschoolse Kinderopvang, ... 

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

financieel directeur
Kristof Van Pottelbergh

medewerker
Gitte Veekmans