dienst Financiën

dienst Financiën

De dienst Financiën staat het stadsbestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid en is onder andere verantwoordelijk voor:

  • het opstellen van het budgetontwerp en de meerjarenplanning in samenwerking met alle diensten,
  • het bijsturen waar nodig tijdens het budgetjaar via budgetwijzigingen,
  • het invorderen van ontvangsten zoals gemeentebelastingen, verhuur, grafconcessies, buitenschoolse kinderopvang, ... (Rekendienst),
  • het betalen van de uitgaven zoals personeelsuitgaven, facturen van leveranciers en dienstverleners, toelagen en premies aan verenigingen en gezinnen, ... (Facturatie),
  • het voorbereiden van de reglementen inzake gemeentebelastingen en -retributies,
  • ...

De dienst financiën bestaat uit 2 subdiensten die bovenstaande taken verdelen:

dienst Financiën

Waar kan je ons bereiken?

Wie is wie?

financieel directeur
Kristof Van Pottelbergh

medewerker boekhouding
Kristien Bleeser

medewerkers
Gitte Veekmans
Sabrina Brugmans
Berthe Vanschoenwinkel

NaamTel
Berthe Vanschoenwinkel(medewerker)