Gemeentelijke Basisschool Op Dreef

Gemeentelijke Basisschool Op Dreef

Deze school in Zelem is een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs, met als inrichtende macht het stadsbestuur van Halen.

De school heeft een vestigingsplaats in de Dorpsstraat 39, met een afdeling kleuters en een afdeling lager onderwijs. 

Alle informatie, regels, en zo meer wat betreft de school en haar schoolgaande kinderen vind je terug in het schoolreglement, de infobrochure, het pedagogisch project en de beginselverklaring.