Openbare toiletten

De stad Halen heeft in de verschillende kerkdorpen een openbaar toilet.

  • In Halen: in het stadhuis (opgelet: enkel tijdens onze openingsuren)
  • In Zelem: aan de pastorie (Dorpstraat)
  • In Loksbergen: op domein Panoven (Panovenstraat 45) naast de buitenschoolse kinderopvang
  • Ook zijn zowel de toiletten van de
      • Sportcentrum De Koekoek – Sportlaan 4B
      • De Kambergen – Kruisstraat 35 vrij toegankelijk.