Werkingssubsidies welzijn

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin ook veel aandacht besteed wordt aan de gezondheid van de Halenaren, de inclusie van personen met een handicap, senioren, ... en ontwikkelingssamenwerking. De stad wil dan ook initiatieven die het algemene welzijn van alle Halenaren bevordert of die kaderen in ontwikkelingssamenwerking, een financieel duwtje in de rug geven.

Verenigingen die erkend zijn door de adviesraad voor personen met een handicap, de gezondheidsraad, de seniorenraad of de GROS en die inspanningen leveren en initiatieven nemen voor het organiseren van activiteiten die binnen de brede waaier van welzijn vallen, kunnen een aanvraag indienen voor een werkingssubsidie. 

Een bijzondere subsidie, 'projectsubsidie' genoemd, kan verleend worden aan door de gezondheidsraad, door de seniorenraad of door de GROS erkende verenigingen voor de organisatie van bijzondere projecten en activiteiten, zoals een activiteit voor een bijzondere doelgroep. Meer info hierover vind je terug in het 'Subsidiereglement - Werkingssubsidie gezondheidsvereniging' en 'Subsidiereglement - Werkingssubsidie GROS'.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door de adviesraad voor personen met een handicap, de gezondheidsraad, de seniorenraad of de GROS,
  • de vereniging moet een regelmatige werking kunnen aantonen tijdens de periode van 1 september van het vorig jaar t.e.m. 31 augustus van het betrokken jaar.

Procedure

  • Vul het desbetreffende aanvraagformulier voor een werkingssubsidie in en bezorg het voor 31 oktober aan de dienst Welzijn.
  • Het aanvraagformulier voor een projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking bezorg je voor 1 oktober aan de dienst Welzijn.
  • De bekendmaking van de toegekende werkingssubsidies door het college van burgemeester en schepenen vindt plaats na advies van de desbetreffende adviesraad.

Meebrengen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en eventuele ondersteunende documenten.

Bedrag

Het basissubsidiebedrag bedraagt € 50 per werkingsjaar.
Indien aan bepaalde criteria wordt voldaan, kan een bijkomende som van € 13 toegekend worden.

Het bedrag voor een projectsubsidie wordt bepaald door het college van burgemeester en schepenen op basis van de door de aanvrager ingeleverde informatie.

Regelgeving

Subsidiereglement - Werkingssubsidie gehandicaptenvereniging
Subsidiereglement - Werkingssubsidie gezondheidsvereniging
Subsidiereglement - Werkingssubsidie seniorenvereniging
Subsidiereglement - Werkingssubsidie GROS

Cover subsidiereglement werkingssubsidie gehandicaptenCover subsidiereglement werkingssubsidie gezondheidCover subsidiereglement werkingssubsidie seniorenCover subsidiereglement werkingssubsidie GROS