Uitlenen AED toestel

Het AED toestel, aangekocht met steun van de CERA Foundation en eigendom van de stad Halen, kan ontleend worden bij de organisatie van een evenement.

Voorwaarden

 • Het toestel kan ontleend worden door alle Halense verenigingen, scholen en organisatoren van buurtfeesten van Halen. Privépersonen en niet-Halense verenigingen kunnen geen beroep doen op het uitleenexemplaar, maar wel op de beschikbare toestellen in de drie sportcentra.
 • Het materiaal mag nooit in regen of vriesweer vertoeven.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, 2 weken voor de datum van het evenement, aan de dienst Welzijn in LDC De Klapstoel.
 • Haal het toestel op tijdens de kantooruren van LDC De Klapstoel.
 • Breng het toestel na gebruik terug naar LDC De Klapstoel, tijdens de openingsuren, waar het gecontroleerd wordt op schade.

Bedrag

 • Het uitlenen van het AED-toestel is gratis.
 • Indien het toestel te laat of beschadigd wordt terug gebracht, niet wordt terug gebracht of verloren is, wordt een boete opgelegd: 
  • AED pad: € 120
  • AED rugzak: € 165
  • AED toestel: € 1.595
  • Verbreken van het loodje zonder het toestel te gebruiken: € 150
  • Wanneer het toestel hersteld moet/kan worden, wordt de volledige herstellingskost doorgerekendIndien het toestel aan derden werd uitgeleend of verhuurd wordt een boete van € 300 opgelegd. 
 • Indien het toestel aan derden werd uitgeleend of verhuurd, wordt een boete van € 300 opgelegd.

Regelgeving

Uitleenreglement AED-toestel

Cover uitleenreglement AED

Contactinformatie