Nieuw KB identificatie en registratie als pluimvee- of konijnenhouder

3
dec
2018

Waarom een KB?

Voor de publicatie van het nieuwe KB was er enkel sprake van een eenvoudige registratieplicht voor pluimveebedrijven. Bepaalde types bedrijven (broeierijen, grote hobbyhouderijen, …) zijn op vandaag nog niet geregistreerd in Sanitel. Daarnaast zijn de gekende gegevens (soort, capaciteit, type pluimvee, …) nog niet specifiek genoeg. Ook konijnenhouderijen zijn nog niet geregistreerd in Sanitel. Vanuit sanitair oogpunt en traceerbaarheid vormt het nieuwe KB een meerwaarde voor zowel de pluimvee- als konijnensector.

Voor wie is dit KB van toepassing?

Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het KB al dan niet voor jou van toepassing. Volgende 10 pluimveesoorten zijn in het KB opgenomen: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels.
Voor pluimvee wordt er een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee (pluimvee bestemd voor de voedselketen) en hobbypluimvee (pluimvee dat nooit bestemd is voor de voedselketen).
Van zodra je 1 dier in de voedselketen brengt, moet je je laten registreren in Sanitel. Dit geldt zowel voor pluimvee als voor konijnen.

Meer info?

Voor meer info kan je een kijkje nemen op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Contactgegevens

Je kan met al je vragen over het nieuwe KB I&R pluimvee en konijnen terecht bij
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
T 078 05 05 23
E helpdesk@dgz.be

Contactinformatie