Adoptie

Onze stadsdiensten werken steeds op afspraak. Gelieve telefonisch contact op te nemen via het nummer 013 61 81 20 of maak online een afspraak via https://afspraken.halen.be/

Niet elk kind heeft de mogelijk om op te groeien in het zijn/haar gezin. Kinderen die niet (langer) thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin.
Adoptie is voor het leven en creëert een band tussen het kind en de persoon/personen die hem/haar adopteren, die volledig dezelfde is als bij de biologische afstamming. Door adoptie worden de juridische en de feitelijke banden met de natuurlijke ouders dan ook verbroken.

Wil je een kind adopteren, dan kan je terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse adoptie gidst het VCA je doorheen de adoptieprocedure. 

Kan je niet zelf voor je kind zorgen en wil je jouw kind afstaan, dan laat je je best bijstaan door een erkende adoptiedienst.

Ben je zelf geadopteerd en zoek je jouw geboorteouders, dan heb je recht op inzage in jouw adoptiedossier.