Afdeling Grondgebiedzaken

Afdeling Grondgebiedzaken

De afdeling Grondgebiedszaken heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ordening, openbare werken, onderhoud van straten/pleinen/gebouwen/openbaar domein, afval, mobiliteit en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. 

De afdeling omvat dan ook volgende subdiensten:

Afdeling Grondgebiedzaken

Waar kan je ons bereiken?

  • Afdeling Grondgebiedzaken

    Markt 14
    3545 Halen

Wie is wie?

beleidscoördinator Grondgebiedzaken
Marc Brems

dienst Omgeving
Heidi Nys
Jan Vanhove

Milieudienst
Zjef Vaes
Ronnie Wuestenbergs

Technische Dienst
Hugo Alen
Nico Bex
Anke Broos
Patrick Dekerf
Jarne Devos
Patrick Hermans
Lutgard Liesenborghs
Robrecht Liesenborghs
Robin Maris
Styn Mathys
Kurt Mignolet
Kris Monette
Joachim Morren
Ruth Morris
Nico Paenhuysen
Eddy Peeters
Luc Pieraerts
Jeroen Pillards
Petré Pricop
Ronny Reekmans
Yves Reynders
Frank Schroyen
Joseph Severi
Emmanuel Tognon
Karel Vaes
Robby Valenta
Dominic Vandermeulen
Peter Vandingenen
Koen Vanheukelom
Rudi Wendrix