Afdeling Grondgebiedzaken

Afdeling Grondgebiedzaken

De afdeling Grondgebiedszaken heeft tot doel het beleid van de gemeente m.b.t. milieu en duurzaamheid, ruimtelijke ordening, openbare werken, onderhoud van straten/pleinen/gebouwen/openbaar domein, afval, mobiliteit en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. 

De afdeling omvat dan ook volgende subdiensten:

Afdeling Grondgebiedzaken

Waar kan je ons bereiken?

  • Afdeling Grondgebiedzaken

    Markt 14
    3545 Halen

Wie is wie?

beleidscoördinator Grondgebiedzaken
Steven Jacobs

dienst Omgeving
Jan Vanhove
Melissa Smets

Milieudienst
Zjef Vaes
Karen Prinsen

Technische Dienst
Karen Prinsen
Nico Bex
Patrick Dekerf
Jarne Devos
Patrick Hermans
Robrecht Liesenborghs
Robin Maris
Kris Monette
Joachim Morren
Ruth Moris
Nico Paenhuysen
Jeroen Pillards
Petré Pricop
Ronny Reekmans
Yves Reynders
Joseph Severi
Emmanuel Tognon
Karel Vaes
Robby Valenta
Dominic Vandermeulen
Peter Vandingenen
Koen Vanheukelom
Geoffrey Miguet
Cedric Goossens
Jan Jacobs
Gregory Tulkens
Jordi Bungeneers
Peter Claes
Martine De Heyn