Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP)

Het stadsbestuur, de noodplanningsambtenaar, de verschillende hulpdiensten en diverse experten en diensten werken samen voor de preventie van, voorbereiding op, interventie tijdens en nazorg van noodsituaties in Halen. Deze samenwerking is vastgelegd in het Algemeen Nood- en Interventieplan (kortweg ANIP). Concreet worden voor verschillende noodscenario's preventieve maatregelen getroffen, afspraken en plannen gemaakt en oefeningen georganiseerd, ... tussen en met de verschillende disciplines. Het ANIP bevat dan ook procedures voor alarmering, coördinatie en te nemen maatregelen per discipline.

De bepalingen van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) kunnen worden aangevuld met bijzondere luiken, die in Bijzondere Nood- en Interventieplannen staan (BNIP), naargelang de aard van de noodsituaties en risico’s die men tegen komt.

Alle algemene info omtrent de verschillende interventieplannen, de verschillende disciplines die samenwerken en de verschillende operationele cellen die werkzaam zijn tijdens een noodsituatie, kan je de lezen in het document ‘Noodplanning en crisisbeheer in België’.


Contactinformatie

Contactpersonen