Asbest

Wat

Folder alert voor asbest

Er zijn verschillende soorten asbesthoudende afvalstoffen, maar enkel gebonden asbestcement, zoals dakleien, golfplaten, isolatietegels van gevels zijn toegelaten op het recyclagepark. Deze materialen zijn vooral terug te vinden in oudere huizen. Ook betonnen bloembakken, betonnen schouwpijp, buizen, eterniet afval in vaste toestand, eternieten leien, gevelplaten, onderdakplaten, onderlaag vloerbekleding, plafondtegels, schoolborden en vinylvloertegels mogen naar het recyclagepark.

Niet-gebonden asbest mag niet naar het recyclagepark. Deze soort asbest zit bijvoorbeeld in isolatie of kalkachtige plaaster. Asbest in ongebonden toestand is zeer gevaarlijk. Voor de verwijdering ervan moet je een beroep doen op erkende verwerkers. Je vindt het overzicht van erkende verwerkers op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Waar naartoe?

Elk recyclagepark heeft een aparte container voor gebonden asbest. Je moet dit voorzichtig behandelen: niet in stukken breken, niet mee gooien. De recyclageparkwachters hebben een opleiding gekregen, en weten hoe ze met asbest moeten omgaan.

Tarieven

Recyclagepark: de eerste 200 kg/per gezin per jaar is gratis, daarna betaal je € 0,08/kg.

Hoe aanbieden?

Asbest is een sluipend gevaar.

  • zorg voor gepaste bescherming om blootstelling te voorkomen!
  • stapel asbesthoudend afval voorzichtig in de container,
  • zorg ervoor dat het niet breekt, schuurt of verbrokkelt,
  • begin altijd achteraan te stapelen, zo kan de container gemakkelijk helemaal gevuld worden,
  • maak zo weinig mogelijk stof om de verspreiding van de asbestvezels te voorkomen.

Banner alert voor asbest Halen

Wees alert voor asbest

In de bouwsector leeft al jarenlang terecht een grote bezorgdheid over asbest. Asbest was jarenlang een veelgebruikte hulpstof in onder meer bouwproducten. Het was onder meer populair omwille van de sterkte en resistentie tegen brand. Sinds enkele decennia blijkt dat asbest niet zonder gevaar is en zelfs talrijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, en Constructiv, de dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, nemen nu samen het initiatief om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de gevaren van asbest en worden daar ook door de stad Halen in ondersteund.

Contactinformatie