Attest van gezinssamenstelling

Online aanvragen

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jijzelf (enkel voor je eigen gezin)
  • jouw wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (vb. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Je kan ook een verkorte versie van het attest van gezinssamenstelling aanvragen.

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling online aanvragen als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID); via deze pagina of via 'Mijn dossier'.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket, bij de dienst Bevolking, aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders ophaalt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
  • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het opvragen van een attest van gezinssamenstelling is gratis.

Uitzonderingen

De term “niet-verwant” zal voorkomen op het attest indien men feitelijk samenwoont of als er niet-verwanten op hetzelfde adres wonen.

Online aanvragen

Contactinformatie