Attest van wettelijke samenwoning

Online aanvragen

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner of huisgenoot een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen,
 • plaats en datum van geboorte,
 • adres,
 • datum verklaring van wettelijke samenwoning,
 • plaats waar de verklaring is opgemaakt.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jijzelf,
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder of voogd),
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat,
 • derden (vb. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet,
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van wettelijke samenwoning online aanvragen als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID); via deze pagina of via 'Mijn dossier'.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket, bij de dienst Bevolking, aanvragen.

Meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders ophaalt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het opvragen van een attest van wettelijke samenwoning is gratis.

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Online aanvragen

Contactinformatie