Beleidssubsidie sport

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin de sportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. De stad wil dan ook sportinitiatieven die de Halenaren van hun sportiefste kant laten zien, een financieel duwtje in de rug geven.

De beleidssubsidie probeert bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportverenigingen die als hoofddoelstelling de ontplooiing van sportactiviteiten hebben. Dit zijn activiteiten die individueel of in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning van de persoon centraal staat.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen,
  • de sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen tijdens de periode van 1 juli van het vorig jaar t.e.m. 30 juni van het betrokken jaar.

Een gedetailleerde uitleg van alle nodige voorwaarden en criteria vind je terug in het reglement.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 1 oktober aan de Sportdienst.
  • De verdeling door het college van burgemeester en schepenen en de bekendmaking van de toegekende subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na advies van de Sportraad, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en vóór 31 december van het betrokken jaar.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kopie van de bewijsdocumenten, zoals vermeld in het aanvraagformulier.

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal criteria die je kan raadplegen in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement - Beleidssubsidie sportvereniging

Cover subsidiereglement beleidssubsidie sport

Contactinformatie