Belgische militaire begraafplaats

Daar de Belgen de zwaarste verliezen leden in de omgeving van Velpen werd er in 1915, nog tijdens WO I een militair kerkhof van 55 are aangelegd.

Hier rusten 181 Belgische gesneuvelde soldaten, waarvan 109 het leven lieten tijdens de Slag der Zilveren Helmen en 31 onbekend bleven.

Belgische militaire begraafplaatsBelgische militaire begraafplaatsBelgische militaire begraafplaatsBelgische militaire begraafplaatsBelgische militaire begraafplaats

Onze Technische Dienst staat in voor het onderhoud van de begraafplaats. Merk je schade, vandalisme, ... op, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Technische Dienst.

MELD SCHADE, VANDALISME, ... OP deze BEGRAAFPLAATs aan de technische dienst

Iedere bezoeker aan de begraafplaats wordt geacht de openbare veiligheid, reinheid en rust te bewaren. Wat dit precies betekent kan je lezen in het GAS-reglement.

Contactinformatie