Dierenpolitie

Kitten en PuppyIn 2018 werden er 106 dieren in beslag genomen en 75 processen-verbaal inzake dierenwelzijn opgesteld. Om de meldingen van dierenwelzijn beter te kunnen opvolgen, heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad één inspecteur aangesteld die zich voltijds met dierenwelzijn bezighoudt.

De politie Limburg Regio Hoofdstad treedt streng op tegen dierenverwaarlozing of -mishandeling. De wijkinspecteurs zagen toe op het welzijn van de dieren in de politiezone, maar om de meldingen en opvolging hiervan beter te organiseren, werd er één inspecteur aangewezen.

Inspecteur van de politie Silvia Della Volpe zal vanaf nu de taken van dierenpolitie op zich nemen. Naast het behandelen van meldingen en klachten rond dierenverwaarlozing of -mishandeling, kan je bij de dierenpolitie ook terecht met vragen rond dierenwelzijn. 

De dierenpolitie probeert in eerste instantie dierenleed te voorkomen. Wanneer er wordt vastgesteld dat er toch dieren verwaarloosd of mishandeld worden, worden de nodige processen-verbaal opgesteld. Dit kan zowel tegen de eigenaars van (huis)dieren zijn als tegen kwekers of verkopers.

De dierenpolitie werkt samen met verschillende organisaties rond dierenwelzijn zoals bijvoorbeeld de dienst Inspectie dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, hondenvangers, dierenasielen, Vogel- en Zoogdieropvangcentrum.

De inbeslaggenomen dieren worden door het Vogel- en Zoogdieropvangcentrum in Heusden-Zolder opgehaald. De dieren krijgen eerst de nodige zorgen zoals voeding en medische verzorging. Dierenwelzijn Vlaanderen beslist dan wat er met de dieren dient te gebeuren: een definitieve inbeslagname, herplaatsing, adoptie of teruggave aan de eigenaars.

 

Bron: politie LRH

Contactinformatie