Elektrische voertuigen

Herkenningsteken oplaadpunt

Met de aankoop van een elektrisch voertuig draag je zeker en vast je steentje bij aan duurzame ontwikkeling. Zo’n wagen is milieuvriendelijker, want hij stoot geen stikstofoxiden en koolstofdioxide uit en is minder afhankelijk van fossiele brandstoffen bij de productie van elektriciteit (uit zon, water - en windenergie). Ook de prijs per kilometer ligt lager omdat elektriciteit meestal goedkoper is.

De inschrijving van nieuwe milieuvriendelijke personenwagens neemt fors toe in Vlaanderen maar blijft in absolute aantallen relatief klein.
In bepaalde gevallen kan je een premie krijgen voor de aankoop van een zero-emissie-voertuig. Kijk daarvoor even op de website van de Vlaamse Overheid.

Oplaadpalen

Oplaadpaal aan sportcentrum De KoekoekDe Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Omdat publieke laadpalen een belangrijke aanvulling zijn op thuisladen en laden op het werk zullen tegen 2020 overal in Vlaanderen zo’n 2500 extra laadpalen verschijnen, waarvan minstens één in elke gemeente. Daarmee wordt invulling gegeven aan het Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport’.

Om gebruik te kunnen maken van een publieke laadpaal heb je een laadpas nodig. Er zijn verschillende laadpaaloperatoren actief in Vlaanderen die laadpasjes aanbieden. Het loont daarbij zeker de moeite om de tarieven van alle verschillende aanbieders te bekijken en te vergelijken. Met de meeste bestaande laadpassen krijg je toegang tot de 2500 publieke laadpalen.

In Halen is een publieke laadpaal voor elektrische wagens geïnstalleerd op de parking van de sporthal 'De Koekoek'.


Contactinformatie