Burgemeester - Erik Van Roelen

Burgemeester - Erik Van Roelen

CD&V

BEVOEGDHEDEN

Algemene coördinatie, personeel, politie, brandweer, civiele bescherming, rampenplan, veiligheid, informatie, ambtenaar van de burgerlijke stand, juridische zaken, kerkfabrieken, plechtigheden, financieel beleid, informaticabeleid en onderwijs.

BESCHIKBAARHEID

Erik is in het stadhuis bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag; op afspraak. 

Burgemeester - Erik Van Roelen

Waar kan je ons bereiken?