Everzwijnen

Meldpunt everzwijnen - REBO-team

In Vlaanderen groeit de aanwezigheid van everzwijnen gestaag. Deze dieren kunnen betrokken raken bij verkeersongevallen, schade toebrengen aan landbouwgewassen en weilanden, en zelfs tuinen omwoelen op zoek naar voedsel.

Om deze reden is het Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning (REBO)-team opgericht onder toezicht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit team heeft twee hoofddoelen: het verzamelen van lokale meldingen, waaronder waarnemingen en mogelijke schade, en het bieden van ondersteuning, zoals het snel informeren van lokale jagers.

Het REBO-team fungeert als tussenpersoon voor alle belanghebbenden en heeft als taak hen met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kunnen geschikte maatregelen worden ontwikkeld die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. Zelfs individuele lokale jagers kunnen bij het REBO-team terecht met vragen over kwesties met betrekking tot everzwijnen.

Meldpunt

Heb je everzwijnen gezien of hebben ze schade berokkend aan jouw eigendom? Aarzel niet en meld dit steeds aan het REBO-team: 025 53 12 69 of everzwijn@vlaanderen.be

Schade kan best ook geregistreerd worden via het e-loket van Natuur en Bos: https://natuurenbos.vlaanderen.be/e-loketten

De gegevens ingegeven in meldpuntschade (zowel wroet-vraatschade als ongevallen) en de gegevens van afschot zijn samen te zien in de wildapp van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): https://faunabeheer.inbo.be/