G-sportsubsidie

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin de sportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. De stad wil dan ook sportinitiatieven die de Halenaren van hun sportiefste kant laten zien, een financieel duwtje in de rug geven.

Een G-sportsubsidie kan aangevraagd worden door een sportvereniging die aan inclusiewerking doet en dus op regelmatige basis sportactiviteiten organiseert waaraan zowel gehandicapten als niet-gehandicapten kunnen deelnemen. De subsidie kan ook aangevraagd worden indien er binnen de vereniging een exclusieve werking actief is, waaraan enkel gehandicapten kunnen deelnemen, dus met specifieke trainers en met afzonderlijke trainingsuren.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen,
  • de sportvereniging moet één jaar effectieve werking, hetzij een inclusiewerking hetzij een G-afdeling, kunnen aantonen tijdens de periode van 1 juli van het vorig jaar t.e.m. 30 juni van het betrokken jaar.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 1 oktober aan de Sportdienst.
  • De verdeling door het college van burgemeester en schepenen en de bekendmaking van de toegekende subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na advies van de Sportraad, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en vóór 31 december van het betrokken jaar.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een ledenlijst.

Bedrag

De subsidiëring voor inclusiewerking wordt bepaald a rato van het aantal officieel aangesloten leden met een handicap.
Per lid met een handicap bedraagt de toelage € 50 per sportseizoen, waarbij een maximum van 10 leden met een handicap per sportvereniging in rekening gebracht wordt.

Regelgeving

Subsidiereglement - G-Sport subsidie sportvereniging

Cover subsidiereglement G-sportsubsidie

Contactinformatie