Gewestplan

Met de gewestplannen werd in de jaren zeventig heel België ingedeeld in ruimtelijke bestemmingen. Deze plannen werden tot 2000 herhaaldelijk bijgewerkt. Nu zijn de gewestplannen enkel nog van kracht op percelen waar geen RUP op geldt.

Het gewestplan Hasselt-Genk (goedgekeurd door Koninklijk Besluit van 3 april 1979) bepaalt de specifieke bestemming van het gehele Halense grondgebied. Je kan het gewestplan raadplegen via Geopunt Vlaanderen.

Contactinformatie