Het Groeipakket

Het Groeipakket is de nieuwe kinderbijslag die ingegaan is vanaf 1 januari 2019. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

WAT ZIT ER IN HET GROEIPAKKET?

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een

 • Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van elk kind, geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019. Kinderen die geboren worden voor 1 januari 2019 krijgen kraamgeld. Kinderen die geadopteerd werden voor 1 januari 2019 een adoptiepremie.
 • Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit het oude systeem (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar). 
 • Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus om de schoolkosten beter te kunnen dragen, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 20,40 en 61,20 eurovoor elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 (vroegere schoolpremie).

Voor sommige kinderen, in Vlaanderen gedomicilieerd, die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toelagen voorzien: 

Zorgtoeslagen:

 • Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en 81,60 euro per maand voor een half wees, voor kinderen die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen die een ouder verloren voor 1 januari 2019 krijgen de wezenbijslag uit het oude systeem.
 • Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Kinderen geboren voor 1 januari behouden toeslag uit het oude systeem.
 • Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: afhankelijk van de handicap of aandoening tussen 82,37 en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde in het oude en nieuwe systeem, dus gelden voor alle kinderen.

Sociale toeslag:

 • Alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (geboren voor of na 1 januari 2019) kunnen vanaf 1 janauri 2019 een sociale toeslag krijgen.
 • Kinderen geboren voor 2019 die al een sociale toeslag kregen voor 1 januari 2019, behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen, toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude kinderbijslag.

Voor sommigekinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra toelagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan:

 • kinderopvangtoeslag: wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen of in Brussel. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
 • kleutertoeslag: kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van 132,60 euro. Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019.
 • schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019. Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage). Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar toegekend:
  • 3-5 jaar:​ gemiddeld 98 euro per jaar
  • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar
  • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar
  • 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage, als je daar ook recht op hebt

OVERGANGSPERIODE

 • Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde basisbedragen ontvangen als voordien (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).
  Maar deze kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020) uit het Groeipakket.
  Voor wie al een zorgtoeslag of de sociale toeslag kreeg, blijven de bedragen uit de oude regeling geldig.Wie nog geen sociale toeslag kreeg in de oude regeling, kan mogelijk in de nieuwe regeling wel in aanmerking komen.
   
 • Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket.
   
 • In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude systeem als kinderen die het volledige Groeipakket krijgen.

Voorwaarden

Tot 18 jaar heeft een kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket.

Vanaf 1 september van het jaar waarin een kind 18 wordt tot en met de maand waarin het 25 wordt, is er onder bepaalde voorwaarden recht op het Groeipakket:

SECUNDAIR ONDERWIJS

 • jouw kind volgt voltijds secundair onderwijs, onderwijs met een beperkt leerplan, of een ondernemersopleiding
 • jouw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 17 uur per week
 • jouw kind volgt een van de types van het deeltijds secundair onderwijs, of een erkende opleiding aan een centrum voor alternerend onderwijs en het inkomen of de sociale uitkering bedraagt niet meer dan 551,89 euro bruto per maand
 • jouw kind volgt buitengewoon onderwijs

HOGER ONDERWIJS

 • jouw kind is ingeschreven volgens de bachelor-masterstructuur (BAMA) in één of meer instellingen voor hoger onderwijs, volgt daarin een of meerdere opleidingen, en is ingeschreven voor minstens 27 studiepunten.
 • jouw kind werkt aan een eindverhandeling hoger onderwijs
 • jouw kind volgt een doctoraatsopleiding voor minstens 27 studiepunten (studiepunten voor de redactie van een doctoraatsverhandeling tellen niet mee)
 • jouw kind volgt volwassenenonderwijs (het vroegere onderwijs voor sociale promotie) voor minstens 27 studiepunten (specifieke lerarenopleiding) of 13 uur per week (hoger beroepsonderwijs)

WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATER

 • jouw kind is gestopt met studeren, maar is ingeschreven als werkzoekende (maximaal 360 dagen recht op kinderbijslag).
 • studerende kinderen of werkzoekende schoolverlaters verliezen hun recht op kinderbijslag als ze te veel werken of te veel verdienen.
 • een kind dat deeltijds onderwijs volgt, via een leercontract werkt, of een werkzoekende schoolverlater is mag niet meer verdienen dan 551,89 euro per maand (bruto).
 • in alle andere gevallen mag een kind de hele zomervakantie tussen twee school- of academiejaren onbeperkt werken. Tijdens het school- of academiejaar of in de laatste zomervakantie van zijn studies mag jouw kind maximaal 240 uren per kwartaal werken.

Procedure

Voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 kan je het Groeipakket aanvragen bij één van de 5 uitbetalers van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfondsen).

Volg jouw Groeipakket op via 'Mijn Groeipakket'. Aanmelden kan met eID, federaal token, its me, sms code of mobiele app.

EERSTE KIND VANAF 1 JANUARI 2019

Als je vanaf 1 januari 2019 een kind krijgt, kan je meteen zelf de uitbetaler van het Groeipakket kiezen. Als je zelf geen keuze maakt, wordt je kind automatisch aangesloten bij Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, zodra je kind geboren is. Als je bij Fons aangesloten wordt, kan je al na 3 maanden kiezen om van uitbetaler te veranderen. 

AL KINDEREN EN KINDJE BIJ VANAF 1 JANUARI 2019

Krijg je nog een kindje bij vanaf 1 januari 2019, dan kan je ook zelf een (andere) uitbetaler kiezen, maar dat betekent wel dat al jouw kinderen dan automatisch bij diezelfde uitbetaler worden aangesloten.

AL KINDEREN MAAR GEEN KINDEREN MEER BIJ VANAF 1 JANUARI 2019

Krijg je al kinderbijslag, maar krijg je geen kinderen meer na 1 januari 2019 of verandert er niets aan jouw gezinssitutie, dan kan je pas vanaf 1 januari 2020 veranderen van uitbetaler. Jouw kinderbijslagdossier zal vanaf 2019 automatisch overgaan naar één van de 5 nieuwe uitbetalers. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Bedrag

Het maandelijkse basisbedrag is 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2019.
Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).