Huisvuilzakken

Grote (44 liter) of kleine (22 liter) bordeaux huisvuilzakken, per 10 op een rol.

Elk gezin dat in Halen, gedomicilieerd is op 1 januari van het lopende kalenderjaar, ontvangt in de loop van dat kalenderjaar een aanslagbiljet voor het inzamelen en verwerken van afval.
Dit aanslagbiljet bevat de kosten voor de inzameling en verwerking van het afval. In dat bedrag zit een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die je kan afhalen in een van de verschillende afhaalpunten. Het aantal hangt af van de gezinstoestand op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar.

Aangerekend tegoed huisvuilzakken op basis van de gezinssamenstelling op 1 januari 2020:

 • 1 persoon: 2 rollen van 22 liter 
 • 2 personen: 2 rollen van 44 liter 
 • 3 personen: 2 rollen van 44 liter en 1 rol van 22 liter 
 • 4 personen of meer: 3 rollen van 44 liter 

Je kan de huisvuilzakken die zijn inbegrepen in je afvalbelasting afhalen van 10 februari tot 31 december 2020.

Bij de geboorte van je kind kan je een extra rol kleine huisvuilzakken verkrijgen als je niet kiest voor een gedeeltelijke terugbetaling van herbruikbare luiers.

Heb je een medische aandoening, dan kan je 1 extra rol grote huisvuilzakken of 2 extra rollen kleine huisvuilzakken afhalen.

Alle extra info vind je terug in de 'Folder quotum huisvuil Halen 2020'.

Huisvuilzakken

Voorwaarden

 • tegoed huisvuilzakken: je kan je tegoed afhalen gedurende het ganse kalenderjaar. Eens je het tegoed hebt afgehaald en je door je voorraad huisvuilzakken heen bent, kan je extra huisvuilzakken aankopen.
 • extra rol bij geboorte: bon die je door het stadsbestuur is opgestuurd.
 • extra rol(len) bij medische aandoening: medisch attest van je arts.

Procedure

 • tegoed huisvuilzakken: je kan je tegoed gedurende het ganse kalenderjaar afhalen aan het onthaal van het stadhuis.
 • extra rol bij geboorte: bezorg de volledig ingevulde bon aan het onthaal van het stadhuis. Je krijgt onmiddellijk de extra rol huisvuilzakken mee naar huis.
 • extra rol(len) bij medische aandoening: bezorg het medisch attest van je arts aan het onthaal van het stadhuis. Je krijgt onmiddellijk je extra rol(len) mee naar huis.

Meebrengen

 • tegoed of aankoop huisvuilzakken: elektronische identiteitskaart
 • extra rol bij geboorte: stadsbon 
 • extra rol(len) bij medische aandoening: medisch attest van je arts 

Bedrag

Tegoed huisvuilzakken en extra rol(len) bij geboorte of voor medische aandoening: gratis.

Bij aankoop:
Rol kleine huisvuilzakken: € 6,25
Rol grote huisvuilzakken: € 12,50

Contactinformatie