Impulssubsidie sport

De stad Halen beschikt over een bruisend verenigingsleven, waarin de sportverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. De stad wil dan ook sportinitiatieven die de Halenaren van hun sportiefste kant laten zien, een financieel duwtje in de rug geven.

Voorziet jouw sportvereniging een kwaliteitsvolle begeleiding door gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en/of een jeugdsportcoördinator, dan kan je een subsidie aanvragen voor het terugbetalen van/tussenkomen in inschrijvingsgelden van opleidingen of bijscholingen gevolgd door de jeugdsportbegeleiders.

Voorwaarden

  • de vereniging moet erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen,
  • de sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen tijdens de periode van 1 juli van het vorig jaar t.e.m. 30 juni van het betrokken jaar.

Een gedetailleerde uitleg van alle nodige voorwaarden en criteria vind je terug in het reglement.

Procedure

  • Vul het aanvraagformulier in en bezorg het voor 1 oktober aan de Sportdienst.
  • De verdeling door het college van burgemeester en schepenen en de bekendmaking van de toegekende subsidies vindt plaats vóór 30 november van het betrokken jaar.
  • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na advies van de Sportraad, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en vóór 31 december van het betrokken jaar.

Meebrengen

  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier,
  • een kopie van de bewijsdocumenten, zoals vermeld in het aanvraagformulier.

Bedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van een aantal criteria die je kan raadplegen in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement - Impulssubsidie sportvereniging

Cover subsidiereglement impulssubsidie sport

Contactinformatie